Seminarier Och Evenemang

Välkommen till "Seminarier och evenemang" där du kan ta del av kommande händelser som du kan anmäla dig till. Välkommen och mycket nöje.

MED ANLEDNING AV UTVECKLINGEN AV COVID-19 “CORONA”

Vi håller oss uppdaterade om utvecklingen av Covid-19 och följer självklart de rekommendationer Folkhälsomyndigheten ger vid tiden för våra kommande seminarier, vilket innebär att seminarierna kan behöva flyttas fram eller erbjudas digitalt. Besked lämnas närmare de aktuella tillfällena.

Aktuella

Webinarium: Ramavtal, takvolymer och exklusivitet
Webinarium
28 oktober, 2021

Under webinariet kommer de särskilt att fokusera på ramavtal och hur kammarrätterna under det senaste året hanterat kravet på angivande av takvolymer, i …


Frukostseminarium: ÄTA – ändring eller inte ändring av offentligt upphandlat kontrakt?
Stockholm, Falun, Göteborg, Malmö
10 november, 2021

Välkommen till en givande start på dagen med trevligt frukostmingel och seminarium gällande ÄTA-arbeten och ändringar i offentligt upphandlade kontrakt.

Under seminariet kommer vi …


Webinarium: Upphandling av miljöfarlig verksamhet – Hur går du till väga och vilka risker finns om miljötillståndsvillkoren inte följs?
Webinarium
12 november, 2021

Välkomna till ett webinarium där våra experter inom upphandling och miljörätt lyfter frågan om vilka risker som finns om miljötillståndsvillkoren inte följs vid …


Genomförda

Webinarium: Nyheter inom offentlig upphandling
Webinarium
20 augusti, 2021

Under webinariet kommer bland annat följande punkter att behandlas:

– Kammarrättspraxis: den senaste rättsutvecklingen gällande takvolymer i ramavtal.
– Vad innebär Högsta domstolens beviljande av …


Webinarium: ÄTA – ändring eller inte ändring av offentligt upphandlat kontrakt?
Webinarium
9 juni, 2021

Under webinariet kommer vår advokat och expert inom området John Hane och biträdande jurist Christofer Bjerkhoel att prata om:

– Vad som allmänt …


Webinarium: Bevissäkring i entreprenadtvister
Webinarium
3 juni, 2021

Våra advokater Axel Ryning och Emma Gustafsson kommer under detta webinarium att prata om:

– Vad entreprenörer och beställare ska tänka på när det …


Archive