Seminarier Och Evenemang

Välkommen till "Seminarier och evenemang" där du kan ta del av kommande händelser som du kan anmäla dig till. Välkommen och mycket nöje.

MED ANLEDNING AV UTVECKLINGEN AV COVID-19 “CORONA”

Vi håller oss uppdaterade om utvecklingen av Covid-19 och följer självklart de rekommendationer Folkhälsomyndigheten ger vid tiden för våra kommande seminarier, vilket innebär att seminarierna kan behöva flyttas fram eller erbjudas digitalt. Besked lämnas närmare de aktuella tillfällena.

Kommande

Frukostseminarium: Aktuella frågor för gruvindustrin
Stockholm
1 oktober, 2020

Varmt välkommen till en morgon där Foyen Advokatfirma och Grant Thornton uppdaterar om aktuella frågor inom gruvindustrin. Vi bjuder på frukost och en …


Aktuella

Webinar: Senaste rättspraxis påverkan på upphandlande myndigheters vardag
Webinar
19 augusti, 2020

Under en timme redogörs för de viktigaste domarna från kammarrätterna och Högsta Förvaltningsdomstolen under 2020 och dess påverkan på upphandlande myndigheters och enheters …


Webinar: Fel i entreprenad – senaste rättspraxis och aktuella frågor
Webinar
27 augusti, 2020

Foyen bjuder nu in till ett webinar på temat där vi berättar mer om dessa avgöranden och dess konsekvenser för branschen. Vidare belyser …


Webinar: Kampen om kompetensen är hård – så kan personalen skyddas vid upphandlingar av avancerade tjänster
Webinar
28 augusti, 2020

Principen om allmänna handlingars offentlighet gäller vid offentlig upphandling. Samtidigt måste anbudsgivare kunna förlita sig på att företagshemligheter och andra känsliga uppgifter inte …


Genomförda

Frukostseminarium: E-signering, underskrift eller överdrift?
Stockholm, Göteborg, Malmö
2 april, 2020

Vad är det egentligen som gäller? Är digitala underskrifter, så kallade e-signeringar rättsligt bindande? Vilka spännande och resurseffektiva lösningar kan e-signering medföra?

Det kommer …


Frukostseminarium: Fel i entreprenad – senaste rättspraxis och aktuella frågor
Malmö
4 februari, 2020

Entreprenörens ansvar att avhjälpa fel och svara för följder av fel i eget arbete är en grundbult i entreprenadrätten. Ett par avgöranden från …


Frukostseminarium: Kampen om kompetensen är hård – så kan personalen skyddas vid upphandlingar av avancerade tjänster
Malmö
28 januari, 2020

Principen om allmänna handlingars offentlighet gäller vid offentlig upphandling. Samtidigt måste anbudsgivare kunna förlita sig på att företagshemligheter och andra känsliga uppgifter inte …


Archive