Seminarier Och Evenemang

Välkommen till "Seminarier och evenemang" där du kan ta del av kommande händelser som du kan anmäla dig till. Välkommen och mycket nöje.

MED ANLEDNING AV UTVECKLINGEN AV COVID-19 “CORONA”

Vi håller oss uppdaterade om utvecklingen av Covid-19 och följer självklart de rekommendationer Folkhälsomyndigheten ger vid tiden för våra kommande seminarier, vilket innebär att seminarierna kan behöva flyttas fram eller erbjudas digitalt. Besked lämnas närmare de aktuella tillfällena.

Aktuella

Webinar: Vad betyder de nya reglerna för bygg- och rivningsavfall för dig?
Webinar
21 maj, 2021

Välkommen till den sista delen i Foyens webinarserie om avfall. Under 45 minuter går två av våra miljöjurister igenom vad de nya reglerna …


Webinar: Bevissäkring i entreprenadtvister
Webinar
3 juni, 2021

Våra advokater Axel Ryning och Emma Gustafsson kommer under detta webinar att prata om:

– Vad entreprenörer och beställare ska tänka på när det …


Webinar: Nyheter inom offentlig upphandling
Webinar
17 juni, 2021

Under webinaret kommer bland annat följande punkter att behandlas:

– Kammarättspraxis: den senaste rättsutvecklingen gällande takvolymer i ramavtal.
– Vad innebär Högsta domstolens beviljande av …


Genomförda

Webinar: Vad betyder den nya rapporteringsskyldigheten för farligt avfall för dig?
Webinar
7 maj, 2021

Välkommen till den andra delen i Foyens webinarserie om avfall. Under 45 minuter går två av våra miljöjurister igenom vad det kan innebära …


Webinar: Vad betyder de nya avfallsreglerna för dig?
Webinar
22 april, 2021

Välkommen till den första delen i Foyens webinarserie om avfall. Under 45 minuter går två av våra miljöjurister igenom vad ändringarna inom avfallslagstiftningen …


Webinar: Svaren på dina saneringsfrågor
Webinar
13 april, 2021

Under cirka 45 minuter kommer våra miljöjurister advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Björn Eriksson att gå igenom verksamhetsutövares och fastighetsägares grundläggande saneringsansvar …


Archive