Nya europeiska riktlinjer om kamerabevakning ur ett integritetsperspektiv

Publicerat:31 januari, 2020

Den Europeiska Dataskyddsstyrelsen (EDPB) utkommer med riktlinjer (Guidelines) rörande frågor som är hänförliga till GDPR – dessa riktlinjer är i regel ganska konkreta med exempel som ofta kan ge ledning om man har funderingar på hur personuppgifter ska behandlas i ett visst sammanhang. Dessa riktlinjer har ökats på efter hand under den tid som GDPR har ägt tillämpning. Har man funderingar kring integritet och behandling av personuppgifter är ett gott råd att börja nysta i problemet genom att besöka Datainspektionens hemsida med information om EDPB och det de uträttar (https://www.datainspektionen.se/om-oss/internationellt-arbete/eu-gemensamma-riktlinjer/), eller titta på EDPBs hemsida (https://edpb.europa.eu/edpb_sv).

Den 29 januari fastställde EDPB riktlinjer avseende kamerabevakning. Datainspektionen har i ett uttalande meddelat att deras uppgifter om ämnet på www.datainspektionen.se kommer att uppdateras efter dessa nya guidelines. Man bör betrakta dessa riktlinjer som gällande praxis, och innehållet kan laddas ner här https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_en.

EDPB arbetar också med att ta fram riktlinjer för uppkopplade fordon – ett område som är mycket intressant och komplicerat ur ett juridiskt perspektiv. Tidigare har man uttalat sig om bland annat konsekvensbedömning och informationsplikten enligt GDPR.

Har du frågor kring GDPR och informationssäkerhet?

Kontakta gärna:

Sara Malmgren, advokat och ansvarig för Foyens avdelning IT och nya teknologier
sara.malmgren@foyen.se