Nya Dataskyddsförordningen är antagen

Publicerat:19 april, 2016

Den 14 april antog EU-parlamentet slutligen den nya förordningen som kommer att ersätta den svenska personuppgiftslagstiftningen. Förordningen blir direkt tillämplig i Sverige och övriga EU-länder (dock eventuellt inte Danmark, Storbritannien och Irland) om ca 2 år, gissningsvis från 1 maj 2018. Ändringarna som genomförs innebär en markant ökad börda för personuppgiftsansvariga, som har att ta fram en hel del dokument enligt den nya förordningen. Vidare ska personuppgiftsansvariga tillse att den personuppgiftsbehandling som sker också är automatiserad, dvs. behandlingen ska vara inbyggd i de datasystem man använder. Som exempel kan nämnas vilka personuppgifter man behandlar, och hur länge dessa behandlas. Har man ännu inte startat detta arbete är det hög tid att börja se över hur behandlingen av personuppgifter sker inom sin verksamhet.

Förordningen medför även ett kraftfullare verkställande av straffrättsliga påföljder, och brott mot den nya förordningen kan ge böter på upp till 4 % av den totala globala årsomsättningen för att avskräcka från regelbrott, eller högst € 20 000 000.

Har du frågor kring den nya dataskyddsförordningen? Foyen har många års erfarenhet inom området och bistår gärna med de frågeställningar som nu kommer.

Kontakta
Sara Malmgren, Advokat
0733-22 84 28, sara.malmgren@foyen.se