Yasmine Shoaie-Nia

Advokat

Yasmine Shoaie-nia är verksam som advokat i Foyen Advokatfirma sedan 2016 och arbetar huvudsakligen med bolags- och fastighetstransaktioner, kommersiella avtal och allmän bolagsrätt. Hon har flera års erfarenhet från arbete med stora internationella klienter samt komplexa transaktioner. Yasmine har också stor erfarenhet av att arbeta med entreprenörer och nystartade företag och bistår vid aktieägarfrågor och investeringar.

Yasmine erbjuder även arbetsrättslig rådgivning och har djupgående erfarenhet och kunskap om allmänna arbetsrättsliga frågor samt kollektivavtalsrätt och förhandlingar med fackföreningar. Under sin tid som advokat på Foyen Advokatfirma har hon också agerat som bolagsjurist (deltid) för en stor IT-utvecklare.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2011)
  • Internationell rätt (University of Western Ontario, 2010)
    • Engelska
    • Persiska