Sara Thomas

Biträdande jurist

Sara Thomas är verksam på Foyen Advokatfirma sedan 2021 och arbetar huvudsakligen med entreprenad- och konsulträtt med särskilt fokus på tvistlösning och processrätt. Som rådgivare och ombud arbetar hon åt beställare, entreprenörer och konsulter i såväl upphandlingar och avtalsförhandlingar som vid tvister inför allmän domstol.

Sara har erfarenhet som domare i tingsrätt och hovrätt (hovrättsassessor 2021) och som ombud på annan advokatbyrå. Med sin gedigna bakgrund har Sara särskild kunskap av processer och annan hantering av tvister.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2009)
  • Filosofie magisterexamen, franska med juridisk inriktning (Stockholms universitet, 2007)
  • Engelska
  • Franska