Sara Eriksson

Biträdande jurist

Sara Eriksson har arbetat på Foyen Advokatfirma sedan 2019. Hon har tidigare arbetat såsom tingsnotarie vid Kristianstads tingsrätt. Vid Foyen Advokatfirma arbetar Sara Eriksson huvudsakligen med entreprenadrätt och med miljörätt och därtill hörande rättsområden såsom VA-rätt och plan- och bygglagen samt med energijuridik och speciell fastighetsrätt. Sara Eriksson agerar regelbundet som rådgivare eller ombud i processer inom verksamhetsområdena.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2017)
  • Engelska