Sanna Tonemar

Biträdande jurist / Tjänstledig

Sanna Tonemar är biträdande jurist på Foyen Advokatfirma sedan 2018 och specialiserad inom fastighetsrätt och miljörätt. Sanna är rådgivare till fastighetsbolag avseende fastighetstransaktioner och till energibolag gällande tillstånds- och dispensprocesser. Hon företräder även kommuner och kommunala bolag i ovannämnda rättsliga frågeställningar.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2018)
  • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Energi, 2021.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300,000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.