Ragnar Morin

Advokat

Ragnar Morin har flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Han är verksam som advokat vid Foyen Advokatfirma inom entreprenad- och konsulträtt och arbetar främst med tvistlösning. Ragnar företräder klienter från såväl den offentliga sektorn som den privata i utomrättsliga förhandlingar, domstolsprocesser och skiljeförfaranden.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk

  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2016)
  • Engelska