Pontus Andersson

Advokat

Pontus Andersson är verksam som advokat vid Foyen Advokatfirma sedan 2021 med inriktning mot entreprenadrätt och tvistlösning, Han biträder såväl beställare som entreprenörer och konsulter.

Pontus har varit verksam vid advokatbyrå sedan 2015 och är advokat sedan 2018 och har biträtt klienter med såväl upprättande och förhandling av avtal som inför domstol och skiljenämnd.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2013)
    • Engelska