Peter Dyer

Delägare, Advokat

Peter Dyer är specialiserad på företagsöverlåtelser, finansieringsjuridik och bolagsrättslig rådgivning. Han anlitas också frekvent som ombud i kommersiella tvister i såväl domstol som skiljeförfaranden.

Peter har särskilt stor erfarenhet av rådgivning i cross-border transaktioner och har biträtt ett flertal svenska och utländska börsnoterade bolag vid förhandlingar om förvärv, investeringar, joint ventures och infrastrukturprojekt.

Peter biträder även regelbundet vid förhandlingar och tvistelösning avseende industri- och entreprenadavtal baserade på svenska och internationella standardvillkor såsom NLM, ABA 99, AB/ABT, Orgalime, FIDIC m.fl.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Publikationer
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 1994)
  • Engelska
  • Getting the Deal Through – Mining, 2021-2016. Peter Dyer har i samarbete med advokat Pia Pehrson författat avsnittet avseende den svenska gruvbranschen.
  • Getting the Deal Through – Project Finance, 2020-2016. Peter Dyer har i samarbete med advokat Andreas Lindström författat avsnittet avseende rättsreglerna för projektfinansiering i Sverige.