Linnéa Svedberg

Biträdande jurist

Linnéa Svedberg har arbetat vid Foyen Advokatfirma sedan 2021 och arbetar främst med entreprenadrätt, konsulträtt, allmän avtalsrätt, och tvistlösning. Linnéa företräder även klienter i processer inför domstol och skiljenämnd.

Linnéa har över tre och ett halvt års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och handlägger självständigt kvalificerade ärenden. Linnéa biträder både offentliga och privata aktörer inom sina kompetensområden.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2017)
  • Engelska