Linnea Lindberg

Advokat

Linnea Lindberg är verksam som advokat på Foyen Advokatfirma och arbetar främst med offentlig upphandlingsrätt, fastighetsrätt samt entreprenad- och konsulträtt. Hon representerar upphandlande myndigheter och enheter under alla steg av upphandlingsprocessen, från upprättande av upphandlingsdokument till kontraktstilldelning samt vid behov t.ex. formulering av beslut om avbrytande av upphandling. Linnea fokuserar särskilt på tvistlösning och överprövning och representerar offentliga myndigheter och företag i tvister inför domstol, främst inom området offentlig upphandling, men också inom entreprenadrätt.

Hon är även specialiserad på fastighetstransaktioner, och efterfrågas ofta av klienter inom offentlig sektor på grund av hennes kunnighet inom offentlig upphandling och entreprenadrätt.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2015)
  • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Offentlig upphandling, 2021. *Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.