Isabel Andersson

Biträdande jurist

Isabel Andersson har tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Hon kan självständigt handlägga kvalificerade ärenden.

Isabel är inriktad på miljörätt, energijuridik och gruvjuridik. Vid Foyen Advokatfirma arbetar hon med juridiska processer, tillstånds-, dispens-, och koncessionsansökningar samt företräder klienten inför domstol och myndigheter.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2017)
  • Engelska