Profilbild på Ingrid Blomqvist Sundin

Ingrid Blomqvist Sundin

Advokat

Ingrid Blomqvist Sundin är verksam vid Foyen Advokatfirma sedan 2017 med inriktning på entreprenad- och konsulträtt, tvistlösning och processrätt samt offentlig upphandling.

Ingrid arbetar med tvistlösning och företräder klienter, både från den offentliga och privata sektorn, i utomrättsliga förhandlingar och i domstolsprocesser. Ingrid arbetar även med rådgivning vid upprättande av avtalshandlingar inför entreprenader samt under och i anslutning till entreprenader.

Ingrid har därutöver erfarenhet av rådgivning till företag och offentliga organ vid offentliga upphandlingar.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Uppsala universitet, 2015)
  • Juridiska studier (Alberta University, Kanada, 2013)
    • Engelska