Hedvig Cassne Lagrell

Advokat

Hedvig Cassne Lagrell är verksam som advokat hos Foyen Advokatfirma sedan 2016 och specialiserad inom rättsområdena entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling med särskilt lång erfarenhet inom entreprenadrätt. Hedvig arbetar både i tidiga skeden med avtalsförhandlingar i entreprenadprojekt för beställare eller entreprenörer, biträder med löpande rådgivning och förhandling i projekten samt agerar ombud i tvister. Hedvig har tidigare arbetat flera år som entreprenadjurist för Sveriges Byggindustrier (numera Byggföretagen) med fokus på entreprenadrätt. Dessförinnan arbetade hon som advokat och biträdande jurist på advokatbyråer med främst fastighetsrättsliga frågor och tvistelösning.

Hedvig håller också regelbundet kurser och seminarier inom rättsområdena entreprenad- och konsulträtt samt offentlig upphandling.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 1997)
  • Studier i kemi på matematisk naturvetenskaplig linje vid Stockholms universitet, 1991-1992
  • Engelska