Hanna Jönsson

Advokat

Hanna Jönsson har arbetat vid Foyen Advokatfirma sedan 2007 med inriktning på entreprenad, offentlig upphandling samt fastighet. Inom ramen för upphandlingsrätt arbetar Hanna i huvudsak som rådgivare för företag och offentliga organ såsom kommuner, kommunala bolag och myndigheter vid offentliga upphandlingar och vid genomförande av entreprenader. Arbetet inom upphandling innefattar rådgivning i samtliga delar av upphandlingsprocessen vilket bland annat omfattar strategiska frågor, upprättande av förfrågningsunderlag och övriga upphandlingsdokument, frågor rörande utvärdering av anbudsgivare, skäl för uteslutning och avbrytandebeslut, utformning av kontrakt och biträde i överprövningsprocesser i såväl förvaltningsrätt som kammarrätt samt skadeståndsprocesser till följd av överprövningsmål i allmän domstol.

Inom verksamhetsområdena fastighetsrätt och allmän affärsjuridik har Hanna biträtt klienter vid företagsförvärv, innefattande köp, försäljning och interna omstruktureringar samt att hon har omfattade erfarenhet av avtalsskrivning i olika affärsjuridiska och fastighetsrättsliga angelägenheter.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Uppsala universitet, 2005)
  • Engelska