Eva Westberg Persson

Delägare, Advokat

Eva Westberg Persson är verksam som advokat i Foyen Advokatfirma sedan 2001 och specialiserad inom entreprenad. Hon är strategisk rådgivare till börsbolag, fastighetsbolag, statliga affärsverk, kommuner, kommunala bolag och branschorganisationer.

Under mer än tio år har Eva anlitats som rådgivare i flera av Sveriges större byggprojekt. Det har avsett biträde i skiljetvister, processer vid allmän domstol och i utomrättsliga förhandlingar vid tvister inom entreprenad- och konsulträtt samt kontraktsrättsliga tvister.

Utöver det har Eva en mycket omfattande erfarenhet inom rådgivning och avtalsskrivning i olika affärsjuridiska och entreprenadrättsliga angelägenheter. Eva är därtill en mycket uppskattad föredragshållare och håller regelbundet kurser inom entreprenad.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 1988)
    • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Entreprenad, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 och 2017.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.