Erik Jagbrant

Advokat

Erik Jagbrant är verksam vid Foyen Advokatfirma sedan 2017 och arbetar i huvudsak med tvistlösning och processer, främst inom entreprenad- och konsulträtt, och uppträder regelbundet som ombud vid tvister inför såväl skiljenämnd som allmän domstol.

Erik har också erfarenhet av löpande rådgivning i olika affärsjuridiska och entreprenadrättsliga angelägenheter samt rådgivning i samband med offentliga upphandlingar.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Uppsala universitet, 2015)
  • Juridikstudier (University of Glasgow School of Law, 2013)
  • Engelska