Emma Skarin

Biträdande jurist

Emma Skarin är verksam som biträdande jurist på Foyen Advokatfirma sedan 2022 och
arbetar i arbetsgruppen mark och miljö.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk

  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2021)
  • Engelska