Caterina Carreman

Advokat

Caterina Carreman har sedan hon började på Foyen Advokatfirma i januari 2011 huvudsakligen arbetat med miljörätt, arbetsmiljörätt, energijuridik och speciell fastighetsrätt. Hon är advokat sedan 2013. Hon är rådgivare till bolag, kommuner, kommunala bolag och branschorganisationer.

Under flertalet år har Caterina varit ombud i större tillståndsprocesser enligt miljöbalken där hon varit med från samrådstadiet till dom. Vidare arbetar Caterina med frågor om detaljplaner, bygglov, marktillgång, nyttjanderätter, delegeringar och byggarbetsmiljö.

Caterina är också en mycket uppskattad föreläsare både på kurser, seminarier och konferenser inom miljörätt, plan- och bygglagstiftning samt arbetsmiljö.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Uppsala universitet, 2007)
  • Engelska

Rising Star, Legal 500*, Miljö och Energi 2022, 2021 och 2020.
Rekommenderad, Legal 500*, Miljö, 2019.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.