Axel Aurell

Biträdande jurist

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk

  • Juristexamen (Lunds universitet, 2019)
  • Engelska