Axel Aurell

Biträdande jurist

Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Foyen Advokatfirma, 2021 – Pågående
  • Notarietjänstgöring, Värmlands tingsrätt, 2020 – 2021
  • Rosengrens Advokatbyrå, 2019 – 2020
  • Engelska