Anders Lindström

Advokat

Anders Lindström är inriktad mot fastighetsrätt, särskilt entreprenadrätt och hyresrätt samt offentlig upphandling. Sedan avslutad notarietjänstgöring har Anders Lindström arbetat på advokatbyrå och finansbolag.

Anders arbetar framförallt som rådgivare vid entreprenadrättsliga ärenden. Anders arbetar som rådgivare åt beställare, entreprenörer och konsulter i deras löpande verksamhet samt vid tvister inför allmän domstol och skiljenämnd. Anders arbetar även med hyresrättslig rådgivning, i huvudsak med hyresrättsliga ärenden vid hyresnämnd och allmän domstol. Vidare arbetar Anders bland annat med upprättande av hyreskontrakt och agerar även som ombud för fastighetsägare vid expropriationsförfarande. Anders håller regelbundet kurser inom entreprenad- och konsulträtt samt hyresrätt.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Master of European Affairs (Lunds universitet, 2006)
  • Juristexamen (Lunds universitet, 1997)
  • LL.M. European Integration (Universität des Saarlandes, Europa-Institut, 1996)
  • Engelska
  • Tyska