Anders Eriksson

Delägare, Advokat

Anders är sedan drygt 20 år huvudsakligen inriktad mot entreprenadrättsliga tvister, domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Han utses dessutom regelbundet till skiljeman i entreprenadrättstvister liksom till ledamot i överbesiktningsnämnd.

Vidare har han mer än 20 års erfarenhet av att på uppdrag av olika byggbolag och beställare, exempelvis affärsdrivande statliga verk, kommuner och allmännyttiga bostadsbolag, granska och upprätta entreprenadrättsliga avtal och AF-delar samt agera ”bollplank” under projektet.’

Anders undervisar även årligen på fördjupningskursen i entreprenadrätt på juristprogrammet vid Lunds universitet Han håller även regelbundet flera kurser/seminarier för såväl entreprenörsbolag som för beställare, men även för jurister verksamma i byggbranschen.

Anders är engagerad i flera branschorganisationer, bl.a. är han medlem i Swedish Arbitration Association, Skiljedomsföreningen i Södra Sverige samt Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk

  • Stockholms Handelskammare, skiljemannautbildning (2010 – 2011)
  • Juristexamen (Uppsala universitet, 1994)
  • Engelska