Högt tryck på fastighetstransaktioner

Publicerat:4 september, 2014

Första halvåret 2014 var mycket starkt med hög volym av fastighetstransaktioner. Och det ser ut att hålla i sig resten av året.

– Vi ser hur det låga ränteläget och den goda tillgången på kapital kraftigt driver på marknaden för fastighetstransaktioner. Dessutom ser vi återigen en ökad aktivitet bland utländska köpare i Sverige, säger Henrik Ståhlberg, advokat och specialist inom fastighetstransaktioner som börjar på Foyen i september.

Henrik Ståhlberg kommer med sin långa erfarenhet av juridisk rådgivning vid fastighetstransaktioner att ha en viktig roll inom Foyens affärsområde fastighetsrätt.

– Marknaden för fastighetstransaktioner har inletts mycket starkt 2014. Just nu är det säljarnas marknad och det är hård konkurrens om de objekt som är till försäljning. Fastighetsinvesterarnas generellt mycket goda förvaltningsresultat och ett stort utbud av relativt billigt kapital samverkar och leder till ett marknadsläge där många har investeringsutrymme och ser möjligheter, säger Henrik Ståhlberg och tillägger:

– Vi upplever ett särskilt stark intresse för samhällsfastigheter och bostadsfastigheter.

Foyen är i dag Sveriges ledande advokatfirma inom sina huvudområden, främst teknikintensiv industri, bygg-, fastighets- och energisektorerna samt offentliga affärer.

Henrik Ståhlberg är en av sex nyrekryteringar som kommer att stärka firmans position ytterligare inom dessa områden.

– Vi är väldigt glada över att Henrik Ståhlberg ansluter till vårt fastighetsteam. Med Henriks djupa kompetens kan vi med rätta säga att vi erbjuder ett komplett tjänstepaket inom fastighetsområdet, säger Lars Hag, vd för Foyen.

Henrik Ståhlberg kommer närmast från Hamilton Advokatbyrå. Han arbetar främst med rådgivning vid fastighetstransaktioner.

– Det som lockade hos Foyen var främst firmans starka fokus på branschspecifik spetskunskap. Foyen har ledande experter inom samtliga fastighetsrättsliga områden. Med min erfarenhet som komplement kan Foyen erbjuda transaktionsrådgivning med högsta kvalitet och effektivitet genom hela genomförandet, säger Henrik Ståhlberg.

Övriga jurister som rekryterats till Foyen är Mikael Karlsson, entreprenad, Tommi Possnert, offentliga affärer och entreprenad, Jens Björkstrand, fastighetsjuridik, Pontus Gunnarsson, offentliga affärer, entreprenadjuridik och mark- och exploateringsfrågor samt Annemo Gottås, entreprenadjuridik.

För ytterligare information:

Lars Hag, VD, Foyen Advokatfirma
Tel: 0733-22 84 24
E-post: lars.hag@foyen.se

Henrik Ståhlberg. Advokat
Tel: 076-836 20 60
E-post: henrik.stahlberg@foyen.se