Foyen rådgivare vid Vita Örns storaffär i Malmö

Richard_SahlbergLinnea GustafssonSom startskottet för ett omfattande nybyggnationsprojekt har Vita Örn AB träffat överenskommelse med Klövern AB om förvärv av ett bolag som äger cirka 8 000 kvm obebyggd kustnära mark i Limhamnsområdet i Malmö. Vita Örn och Klövern har i och med förvärvet inlett ett samarbete som innebär att Vita Örn kommer att producera, äga och förvalta 225 hyresbostäder, färdiga för inflyttning år 2019. Det sammanlagda värdet på projektet uppgår till närmare en miljard kronor.

För planeringen och genomförandet av affären har Vita Örn anlitat Foyen Advokatfirma som rådgivare. Foyen har samarbetat med Vita Örn redan från idéstadiet och har löpande tillhandahållit all juridisk rådgivning åt Vita Örn. Foyens team har bestått av advokat Richard Sahlberg och biträdande jurist Linnea Gustafsson, verksamma vid Foyens kontor i Malmö.

Vita Örn är ett fastighetsbolag i Malmö med anor från år 1945, som specialiserat sig på långsiktigt ägande och förvaltande av hyresfastigheter. Från att förvärva och förädla hyresfastigheter har Vita Örn övergått till att expandera sin verksamhet främst genom nyproduktion. Med detta projekt kommer Vita Örn att utveckla stadsdelen Limhamn som är ett växande område vid Malmö innerstad med stor efterfrågan på boendemöjligheter.

– Det är mycket glädjande att kunna offentliggöra den här affären, som kommer att befästa Vita Örns position som en betydelsefull och spännande aktör i Malmö. Särskilt roligt är det naturligtvis eftersom vi har fått förtroendet att vara med hela vägen som ensam rådgivare. Projektet är oerhört positivt inte bara för de inblandade parterna utan också för Malmö stad, som har ett stort behov av centrala och moderna hyreslägenheter. Nu följer upphandling av entreprenörer för projektet och vi ser fram emot att följa produktionen och Vita Örns fortsatta utveckling, säger Richard Sahlberg, ansvarig advokat på Foyen.

– Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med Foyen, som snabbt och flexibelt arbetat fram affärens struktur och alla nödvändiga handlingar, säger Joakim Feldt, CEO för Vita Örn.

__________________

Richard Sahlberg, Advokat

Linnea Gustafsson, biträdande jurist