Foyen nyhetsbrev oktober 2020

Publicerat:20 oktober, 2020

I rådande tider har vi sett en ökad efterfrågan på våra webinars där vi kostnadsfritt delar med oss av vår kunskap inom högaktuella ämnen. Digitala underskrifter, så kallade e-signeringar, används i allt högre utsträckning och vi tydliggör på vårt webinar i ämnet hur e-signering fungerar i praktiken och vilka risker kontra möjligheter det innebär. Under fyra fredagar i advent erbjuder vi också webinars inom offentlig upphandling, bevissäkring i entreprenadtvister, entreprenadrätt och mark- och miljörätt. Mer information om våra webinars och anmälan finner du här i vårt nyhetsbrev.

En fråga som frekvent återkommit sedan GDPR trädde i kraft i maj 2018 är rollfördelning. Vem är personuppgiftsansvarig och vem är personuppgiftsbiträde i olika relationer där personuppgifter behandlas? Den europeiska dataskyddsstyrelsen EDPB har nyligen publicerat efterlängtad vägledning avseende denna viktiga och komplexa fråga.

Vidare tittar vi närmare på de rättsliga regleringar som berör beställarens möjligheter att få förseningsvite och vad som är bra att tänka på för att säkerställa sin rätt till ersättning. En fråga som ofta aktualiseras då det inte är helt ovanligt att det uppstår förseningar under utförandet av en entreprenad.

I vanlig ordning lyfter vi också upp nya regler, däribland regler avseende avfall som innebär en utökad skyldighet för verksamheter att rapportera sitt farliga avfall. Vi tittar också närmare på Mark- och miljööverdomstolens beslut om processförutsättningar för tillståndsprövningar och debatterar om vad behövs för att tillståndsprocesserna ska effektiviseras.

Detta och fler intressanta artiklar finner du i vårt senaste nyhetsbrev!

Vi önskar dig en trevlig läsning!

Ta del av Foyens nyhetsbrev för oktober 2020 här >>

 

Bästa hälsningar,

Maria Wallenborg Ekdahl
VD, Foyen