Foyen nyhetsbrev mars 2020

Publicerat:31 mars, 2020

Vi hoppas innerligt att ni alla mår bra utifrån omständigheterna som råder. Coronaviruset har medfört stora förändringar på samhället och påverkar oss alla i stort som smått. Vi utmanas till att snabbt ställa om och hitta nya sätt att mötas såväl privat som i vår arbetsroll. Vi på Foyen är tacksamma för att vi har goda förutsättningar för att arbeta på distans och med det kan fortsätta att ge er vår service, även om merparten av våra möten nu sker digitalt.

Med all förändring som sker i samhället påverkas också juridiken med nya lagar som snabbt träder i kraft. I vårt senaste nyhetsbrev tolkar vi ett par av dessa lagar, däribland införandet av korttidspermittering och vad det innebär för arbetsgivare. Vi ger också en sammanfattning av vilka konsekvenser covid-19/Corona kan orsaka entreprenader som omfattas av allmänna bestämmelserna AB 04 eller ABT 06. En annan högaktuell fråga i dessa tider adresserar s.k. ”force majeure” och vad som gäller när en avtalspart inte kan fullgöra sina avtalade åtagande till följd av covid-19/Corona.

I vanlig ordning lyfter vi också fram betydande mål, däribland en nyligen meddelad dom från Högsta Domstolen (HD) om den uppmärksammade Girjas-domen som handlar om upplåtelserätten till småviltsjakt och fiske på statligt ägd mark. Ett annat mål som Högsta Domstolen nyligen prövat berör SVT och sambandet mellan upphovsrätt och yttrandefrihet i den politiska sfären.

Genom ytterligare ett par rättsfall lyfter vi fram vikten av att följa formalia i entreprenader för att få betalat för ÄTA-arbete d.v.s. likartat arbete som utförs i direkt anslutning till det kontrakterade arbetet. Vi tittar också närmare på hur förfrågningsunderlag, anbud, avtal och byggprocesser påverkas av en ökad användning av digitaliserade förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

På Foyen förstärkte vi vårt erbjudande inom fastighetsrätt i början av mars genom rekryteringen av fastighetsexpert Rickard Zamuhl, tidigare delägare på AG Advokat. Rickard är specialiserad inom fastighetsrätt med särskild inriktning på kommersiell hyresrätt och företräder regelbundet klienter i tvister inför hyresnämnd och domstol. Han har också medverkat i flera större projekt avseende till exempel ny- och ombyggnationer i centrala Stockholm. Rekryteringen av Rickard stärker oss ytterligare i vår satsning att bli Sveriges största affärsjuridiska byrå inom projekt- och teknikrelaterad juridik.

Vi hoppas att vårt nyhetsbrev ger dig trevlig läsning och att du får en fin kommande vår trots rådande omständigheter.

Ta del av Foyens nyhetsbrev mars 2020 här >>

 

Varma hälsningar,

Annica Hentze, Kommunikationschef Foyen