Foyen nyhetsbrev mars 2018

Publicerat:22 mars, 2018

Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla från den 25 maj i år. Tidigare i år blev lagförslaget klart och den nya svenska integritetslagstiftningen överlämnades till Riksdagen. Vi märker en hög efterfrågan på rådgivning inom GDPR runt om i landet. I vårt nyhetsbrev finner du bland annat en sammanfattning av det nya lagförslaget och om vad som är viktigt att ta i beaktande för att säkerställa att personuppgiftsbehandlingen sker på ett korrekt sätt.

I vanlig ordning lyfter vi också fram ett par intressanta rättsfall, däribland ett mål i högsta förvaltningsdomstolen som belyser vilka krav som ställs för att ha rätt att begära överprövning av en upphandling. Ett annat rättsfall värt att uppmärksamma är från Svea Hovrätt som svarar på frågan om när man senast behöver framföra krav på skadestånd för att få rätt till ersättning.

Våra experter inom miljö analyserar också bland annat det nya lagförslaget om strålskydd som ska träda i kraft från 1 juni 2018. Ändringarna innebär t.ex. förändringar i bestämmelser om utsläpp av radioaktiva ämnen och ett ökat skydd för arbetstagare som arbetar med strålning i sitt arbete.

Detta och fler intressanta artiklar finner du i vårt senaste nyhetsbrev.

Vi önskar dig en trevlig läsning!

Foyen nyhetsbrev mars 2018 >>

 

Bästa hälsningar,

Linnéa Djursén, VD på Foyen

linnea.djursen@foyen.se