Foyen nyhetsbrev maj 2020

Publicerat:12 maj, 2020

Hej kära läsare,

Det finns som bekant ett talesätt som lyder ”inget ont som inte har något gott med sig”. Många är vi som arbetar på distans under våren och digitala verktyg har blivit än mer relevanta för att verksamheter ska kunna fortgå. Tekniska hjälpmedel som digitala signaturer möjliggör att affärer kan slutföras på ett effektivt sätt, affärer som annars hade behövt skjutas fram. I vårt nyhetsbrev berättar vi om vilka formkrav som finns för digitala signaturer och när de kan användas.

Ett annat exempel på ökad digitalisering är Boverket som nyligen fått i uppdrag av Regeringen att ta fram föreskrifter gällande nya detaljplaner med syftet att digitalisera detaljplanerna och få dem så enhetliga som möjligt i Sveriges alla kommuner.

Pandemin har också väckt frågor om statsstöd och kommunala stödåtgärder. Tillfälliga statsstödsregler har införts som ger staten, kommuner och regioner viss utökad möjlighet att stödja företag under pågående kris. En annan fråga som aktualiserats är förlängd igångsättningstid och ett nytt rättsfall avseende miljötillstånd för vindkraft ger viss klarhet i vad som gäller.

I tider av oro är det också vanligt att antalet tvister ökar. En av de vanligaste frågor en advokat får av sin klient är om klienten borde gå till domstol och i vårt nyhetsbrev lyfter vi upp några aspekter som är bra att tänka igenom inför ett sådant beslut.

Detta och fler artiklar med rättsfall och praxis kan du läsa om i vårt senaste nyhetsbrev.

Vi önskar dig en trevlig läsning!

Ta del av Foyens nyhetsbrev för maj 2020 här >>

 

Bästa hälsningar,

Maria Wallenborg Ekdahl
VD, Foyen