Foyen nyhetsbrev juni 2020

Publicerat:16 juni, 2020

Soliga dagar och ljusa sommarkvällar förgyller vårt land och äntligen är sommaren här! Innan det är dags för Midsommar och semester önskar vi ge dig en uppdatering på ett par aktuella händelser inom juridiken.

Högsta domstolen prövade för en tid sedan frågan om samäganderätt och möjligheten att avtala bort lagen när flera personer äger något tillsammans. Göta hovrätt har kommit med en dom som tar upp frågan avseende personligt ansvar trots att skadan skett i tjänst. Ytterligare en uppmärksammad dom som vi tittar närmare på kom nyligen från Mark- och miljödomstolen. De har gett Vellinge kommun tillstånd att anlägga översvämningsskydd som bedöms krävas på grund av den ökade risk för översvämningar som klimatförändringarna innebär.

Nuvarande pandemi kan komma att ge allvarliga effekter på pågående entreprenader med förseningar och det är därför viktigt att ha koll på vad som gäller rättsligt. Vi redogör för vad som gäller avseende tidsförlängning och när beställaren har skyldighet att ersätta entreprenören. I dessa tider blir också vikten av hållbara avtal och samverkan allt mer aktuellt. I den nyligen utgivna boken ”Partneringeboken” redogör Foyens styrelseordförande John Hane tillsammans med Malin Österberg för när partnering lämpar sig, ersättningsregler och kontraktsfrågor.

Vi bjuder också in till intressanta webinars däribland om senaste rättspraxis inom upphandling och fel i entreprenad samt hur personalen kan skyddas vid upphandling av avancerade tjänster.

Detta och fler intressanta artiklar finner du i vårt senaste nyhetsbrev!

Vi önskar dig en trevlig läsning och en avkopplande sommar!

Ta del av Foyens nyhetsbrev för juni 2020 här >>

 

Bästa hälsningar,

Maria Wallenborg Ekdahl
VD, Foyen