Foyen nyhetsbrev om GDPR

Publicerat:20 november, 2017

Alla som bedriver näringsverksamhet och hanterar personuppgifter på anställda eller kunder behöver vidta anpassningar för att följa den nya personuppgiftslagstiftningen GDPR (General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen) som börjar gälla från den 25 maj nästa år. Har man inte redan startat processen med att säkerställa att ens informationshantering är i enlighet med den nya lagen så kan vi hjälpa till.

Foyen har sedan starten 1987 arbetat med IT-juridik med fokus på IT-rättsliga avtal, Internet-relaterad juridik, IT-infrastruktur och inte minst integritetsfrågor med rådgivning och utbildning inom PuL och GDPR för gamla och nya klienter.

Med anledning av detta ger vi ut en specialutgåva av Foyens nyhetsbrev som fokuserar på GDPR där vi bland annat berättar vad ett personuppgiftsbiträdesavtal ska innehålla, vilka tekniska och organisatoriska åtgärder som kan vara kloka att genomföra och den omtalade ”rätten att bli glömd”. Under de utbildningar och möten vi haft med personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden har bland annat dessa frågor dykt upp, och i vårt nyhetsbrev om GDPR klargör vi en del frågetecken.

Foyen erbjuder:

  • Heltäckande GDPR-rådgivning. Vi kan bistå med juridiskt stöd under såväl den revidering som behöver göras av företagets informationshantering som den analys som krävs av nuläget för att vidare ta fram ett åtgärdspaket som ser till att ert företag agerar i enlighet med GDPR.
  • Utbildning till såväl ledning som anställda för att säkerställa att företaget kommer att leva efter lagstiftningen. Saknar era anställda kunskap om vad man får och inte får göra, trots väl genomförda policyer och rutiner, är risken större att man ändå gör fel.
  • Ramavtal för löpande rådgivning till företag och inte minst de dataskyddsombud som är utsedda att övervaka efterlevnaden av GDPR.

Ansvariga för Integritetsjuridiken hos oss på Foyen är advokat Sara Malmgren och delägare Andreas Lindström. Deras kontaktuppgifter finner du nedan och de hjälper dig gärna med frågor inom integritetsjuridik.

Andreas Lindström
040-661 56 44
0723-73 16 00
andreas.lindstrom@foyen.se

Sara Malmgren
08-506 184 28
0733-22 84 28
sara.malmgren@foyen.se

 

Här hittar du Foyen nyhetsbrev GDPR >>