Foyen nyhetsbrev februari 2020

Publicerat:11 februari, 2020

För många av oss stundar nu sportlovstider och lite välbehövlig paus i en annars arbetsintensiv period. I vårt första nyhetsbrev för året ger vi dig en uppdatering på aktuella händelser inom juridiken, en publikation avseende projektfinansiering och tips på kommande seminarier som vi arrangerar.

Vår styrelseordförande John Hane uppmärksammar också intressant statistik från en nyligen publicerad rapport av Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten om offentlig upphandling 2019. Vi tittar närmare på om bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen är tillräckliga för att stävja osund konkurrens. Detta då regeringen nyligen givit Trafikverket i uppdrag att analysera omfattningen av ”obalanserad budgivning” i samband med upphandling av kontrakt för underhåll av vägar.

I vanlig ordning lyfter vi också fram betydande mål däribland en nyligen meddelad dom från Svea hovrätt om hur ett skadeståndsanspråk ska utformas när fel har konstaterats i konsultens leverans. Ett annat mål berör slutbesiktning av en entreprenad som inte var klar och vilka problem som uppstod.

Vi uppdaterar också om vilka regler som gäller för projektfinansiering i Sverige i den internationella guiden Lexology Project Finance 2020. Publikationen erbjuder en översikt av den relevanta lagstiftningen i 24 länder där våra delägare Peter Dyer och Andreas Lindström har författat avsnittet avseende rättsreglerna för projektfinansiering i Sverige.

I höstas arrangerade vi 14 välbesökta frukostseminarium i Malmö, Göteborg, Stockholm och Falun inom entreprenad, miljö, offentliga upphandling och affärsjuridik. I år har vi redan hunnit arrangera ett om senaste rättspraxis avseende fel i entreprenad och ett om hur personalen kan skyddas vid upphandling av avancerade tjänster. Näst på tur är vårt seminarium om ”E-signering, underskrift eller överdrift?” som snabbt blev fullsatt när vi höll det vid två tillfällen i Stockholm under hösten. Passa på att anmäl dig till detta seminarium i Malmö den 5 mars eller i Göteborg 2 april och lär dig mer om vilka resurseffektiva lösningar e-signering kan medföra.

Den 2 april tillträder Maria Wallenborg Ekdahl rollen som ny VD för Foyen. Därmed fortsätter vi att vara en av branschens få advokatbyråer med en VD utan advokatbakgrund som fullt ut kan fokusera på att utveckla byrån. Maria kommer närmast från rollen som Chief Financial Officer på AG Advokat och har 13 års erfarenhet av advokatbranschen. Hon efterträder Linnéa Djursén som var, när hon tillträdde, Sveriges första kvinnliga VD utan advokatbakgrund bland Sveriges 20 största advokatbyråer. Rekryteringen är ett led i vår utveckling att skapa ännu större värden för våra klienter och utveckla Foyen till branschledare inom projekt- och teknikrelaterad juridisk rådgivning.

Vi önskar dig en trevlig läsning!

Läs Foyens nyhetsbrev februari 2020 här >>

 

Varma hälsningar,

Annica Hentze, Kommunikationschef Foyen