Foyen har biträtt Stena Renewable vid upphandling av 19 nya vindkraftverk

Publicerat:15 mars, 2018

Stena Renewable AB bygger 16 vindkraftverk i Vindpark Kronoberget samt tre vindkraftverk i Vindpark Saxberget. Sedan tidigare har Stena Renewable 17 verk i drift på Saxberget.

Vindparkerna beräknas stå klara under hösten 2019.

Foyen Advokatfirma har biträtt Stena Renewable vid förhandling av leveransavtal samt serviceavtal i båda projekten. Ansvarig delägare hos Foyen har varit Jacob Hamilton.

För mer information kontakta:

Jacob Hamilton, advokat och delägare på Foyen
0737-19 51 49, jacob.hamilton@foyen.se