FOYEN HAR BITRÄTT MANDALAY RESOURCES I SAMBAND MED AKTIEEMISSION

Publicerat:21 mars, 2019

Foyen har biträtt det kanadensiska gruvbolaget Mandalay Resources Corporation i samband med en aktieemission motsvarande 32 miljoner USD på Toronto-börsen. Mandalay är moderbolag till Björkdalsgruvan utanför Skellefteå och affären har medfört inhämtande av s.k. legal opinions avseende samtliga bolag och tillstånd i den svenska verksamheten.

Foyens team har letts av delägarna Peter Dyer och Pia Pehrson, med biträde av advokaterna Caterina Carreman och Tomas Fjordevik, biträdande juristerna Isabel Andersson, Moa Gruneau och Sanna Tonemar samt paralegal Sara Hedström.

För mer information kontakta:

Peter Dyer, advokat och delägare Foyen
073-322 84 29, peter.dyer@foyen.se