Foyen Advokatfirma medverkar när energiforskningen samlas i det nya bolaget Energiforsk AB

Publicerat:16 december, 2014

Energibranschen samlar nu sin forskning i ett helt nytt bolag – Energiforsk AB. Energiforsk kommer från årsskiftet att omfatta verksamheten i bolagen Elforsk, Värmeforsk, Svenskt Gastekniskt Center (SGC) samt forskningsprogrammet Fjärrsyn inom Svensk Fjärrvärme.

Energiforsk AB ägs av branschorganisationerna Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme och Energigas Sverige samt Affärsverket svenska kraftnät och Swedegas AB. Branschorganisationerna Skogsindustrierna och Svensk Vindenergi har option på ägarskap. I forskningsföretagens olika nätverk finns cirka 1 200 experter från berörda uppdragsgivare. Energiforsk kommer att ha verksamheten på två orter – Stockholm och Malmö. Ett 20-tal medarbetare kommer att arbeta i det nya bolaget. Omsättningen i de olika bolagen, som nu går samman, ligger på en kvarts miljard kronor årligen. Bildandet av Energiforsk har föregåtts av flera års diskussioner och där Foyen Advokatfirma genom advokat Andreas Lindström och biträdande juristen Martin Ahlbeck agerat rådgivare i samband med genomförandet av den nya organisationen.