Vindkraft

Vindkraften är både en ren och omstridd energikälla, där konflikterna i de flesta fall är kopplade till mark- och andra tillståndsfrågor. Vi har god insikt vad gäller det omstridda, eftersom vi sedan många år tillbaka arbetar brett inom den här branschen – plus att vi har hämtat flera av våra medarbetare från kraftindustrin. Sammantaget gör det att vi kan ge dig juridiskt stöd med en affärsmässig grund inom stort sett alla delar av vindkraftområdet.

Så, vilken del behöver du hjälp med? Handlar det om entreprenad- eller leveransavtal, finansiering eller bolagsbildning? Har du funderingar kring markåtkomst, avvisning eller tillståndsfrågor och acceptans? Är det kanske dags för ett generationsskifte? Oavsett i vilken riktning dina funderingar går så kan det vara lönt att träffa oss och diskutera saken. Det är åtminstone vår erfarenhet av vad våra klienter har sagt genom åren. Välkommen.

Exempel på klientuppdrag

Principiellt viktig överklagan

Foyen biträder ett vindkraftsbolag i en överklagan av en principiellt viktig dom i Mark- och miljööverdomstolen. Klientbolaget hade tidigare fått avslag på sin tillståndsansökan om att bygga och driva en vindkraftsanläggning i norra Sverige. Målet är principiellt intressant med tanke på att avslaget är kopplat till samexistensen mellan vindkraftsparker och rennäring liksom frågan om naturvärden. Vi ansökte om och fick prövningstillstånd för en överklagan i Mark- och miljöövermiljödomstolen.

Nordens största subventionsfria vindkraftsprojekt

Foyen har biträtt ett förnybarhetsföretag i ett omfattande vindkraftsprojekt i Finland. Projektet är det hittills största subventionsfria vindkraftsprojektet i Norden och omfattar fyra vindkraftsparker med 25 vindkraftverk. Den totala produktionen uppskattas till ca 380 GWh per år. I projektet har vi varit behjälpliga med förhandling av leveransavtal och serviceavtal.

Här är vårt branschteam inom Vindkraft

 • Jacob Hamilton

  Delägare, Advokat

  040 661 56 49

  0737-19 51 49

  Se profil

 • Andreas Lindström

  Delägare, Advokat

  040-661 56 44

  0723-73 16 00

  Se profil

 • Caterina Carreman

  Advokat

  031-763 21 61

  0737-19 51 18

  Se profil

 • Elinor Pejryd

  Biträdande jurist

  08-506 184 00

  Föräldraledig

  Se profil

 • Tomas Rudenstam

  Delägare, Advokat

  08-506 184 66

  0735-18 81 00

  Se profil

 • Annika Carlsson

  Biträdande jurist

  031-763 21 54

  0723-73 16 23

  Se profil

 • Johan Bogren

  Advokat

  040-661 21 63

  0723-73 16 43

  Se profil

 • Elina Sandström

  Paralegal

  08-506 184 39

  0723-73 16 39

  Se profil