Skogsnäring

Den svenska skogsindustrin är ett lika viktigt område för oss på Foyen som för hela Sverige. Vi har lång erfarenhet och har samlat ett vitt spann av kompetenser i vårt branschteam, för att täcka alla de aspekter som just erfarenheten har lärt oss kan dyka upp i såväl odlings- som förädlingsfas. Idag hanterar vi frågor inom allt från hållbarhet och transport till utsläpp och sanering.

Så, hur kan vi hjälpa till? Handlar det om tillståndsprövning, står ni i begrepp att ta över en gammal anläggning, behöver ni göra en processförändring eller funderar ni kanske kring EU:s olika direktiv? Oavsett vilket problemet är så kan du vara säker på att har vi erfarenheten, insikten och den juridiska spetskompetensen som krävs för att ge dig en tydlig och affärsmässig rekommendation. Vår första rekommendation är emellertid att kontakta oss.

Exempel på klientuppdrag

Från förfrågningsunderlag till kemikalieanvändning

Foyen biträder ett skogsbolag med frågor som rör vägåtkomst, entreprenader, miljö, certifiering, vattenuttag, träförädling samt leveransavtal. Miljöfrågorna omfattar kemikalieanvändning – REACH* – samt olika dispenser och tillstånd enligt miljöbalken, liksom frågor om saneringsskyldighet för förorenad mark. Vi hjälper även klienten med att granska förfrågningsunderlag och fördela arbetsmiljöansvar.

*EU:s kemikalielagstiftning.

Här är vårt branschteam inom Skogsnäring

 • Lars Hag

  Delägare, Advokat

  023-794 794

  0733-22 84 24

  Se profil

 • Mikael Westin

  Delägare, Advokat

  08-506 184 38

  0733-22 84 38

  Se profil

 • Jacob Hamilton

  Delägare, Advokat

  040 661 56 49

  0737-19 51 49

  Se profil

 • Caterina Carreman

  Advokat

  031-763 21 61

  0737-19 51 18

  Se profil