Miljöteknik

Miljöteknikbranschen har formligen exploderat i takt med att miljömedvetenhet och regelverk har blivit en allt mer integrerad del av vardagen för näringsliv och organisationer. Idag arbetar vi från det stora till det lilla, både vad gäller företagsstorlek och projekt. En enkel beskrivning av vårt uppdragsspann: från utsläppskontroll och vattenrening till snålspolande toaletter och miljöledningssystem.

Så, hur kan vi vara behjälpliga? Har ni funderingar kring avfallshantering, deponier och återvinning? Eller handlar det om reningsprocesser, sanering, leveransavtal, arbetsmiljöfrågor etc? Kanske vad som är på gång inom EU? Alla de här exemplen är områden som vi arbetar med, men långt ifrån en fullständig beskrivning. Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa till utifrån de insikter som vår långa erfarenhet inom området har gett oss.

Exempel på klientuppdrag

Vi blev valda för vår helhetssyn

Foyen biträder ett miljöteknikbolag i frågor kopplade till miljöbalkens tillståndsprocesser, upphandlingar och förfrågningsunderlag samt konsultansvar. Många av uppdragen har handlat/handlar om att vi genom vår helhetssyn inom det miljötekniska området kan stötta bolaget i de olika faser man befinner sig i. Vi tillhandahåller exempelvis stöd i pågående upphandlingar och biträder även vid samarbets- och finansieringsavtal.

Så här kopplar vi helhetsgreppet

Det handlar om att kunna vara behjälplig inom alla aspekter av näringen, från vattenverksamhet och skadeståndsärenden till mark- och miljöfrågor. Därför har vi skapat ett specifikt branschteam för området, med jurister som tillsammans kan erbjuda en närmast oöverträffad kombination av erfarenhet och juridisk spetskompetens inom miljöteknik.


Läsvärt inom området


Våra övriga branschområden

Här är vårt branschteam inom Miljöteknik

 • Mikael Westin

  Advokat

  08-506 184 38

  0733-22 84 38

  Se profil

 • Andreas Lindström

  Delägare, Advokat

  040-661 56 44

  0723-73 16 00

  Se profil

 • Caterina Carreman

  Advokat

  031-763 21 61

  0737-19 51 18

  Se profil

 • Björn Eriksson

  Biträdande jurist

  031-763 21 66

  0708-73 31 34

  Se profil

 • Mikael Jonasson

  Biträdande jurist

  031-763 21 58

  0723-94 73 91

  Se profil

 • Isabel Andersson

  Biträdande jurist

  031-743 20 78

  0723-73 16 17

  Se profil

 • Sanna Tonemar

  Biträdande jurist

  031-743 21 93

  0723-73 16 19

  Se profil

 • Tomas Fjordevik

  Advokat

  08-506 184 17

  0721-86 42 73

  Se profil

 • Sara Hedström

  Paralegal

  031-763 21 60

  0721-65 93 14

  Se profil