Kontraktsskrivning och avtalsförhandlingar

Våra entreprenadjurister är i grunden affärsjurister. Det betyder att bedömningen av om det är affärsmässigt sunt för en klient att tvista eller kompromissa sitter i ryggmärgen. Vi har också en grundmurad känsla för vilka risker som finns i en affär och hur de bör vara balanserade i ett kontrakt. Vår uppfattning är att de bör vara välbalanserade mellan parterna och att respektive risk helst ska bäras av den part som bäst kan kontrollera den.

I byggbranschen anlitade man tidigare endast i undantagsfall jurister för kontraktsfrågor i tidiga skeden. Kontrakten var ju i hög grad standardiserade genom avtalen AB 04 och ABT 06 samt genom de administrativa föreskrifterna AMA AF. Men den traditionen har gradvis försvunnit under de senaste tio till femton åren

Under den tiden har vi på Foyen skaffat oss en gedigen erfarenhet av att granska och förhandla entreprenadkontrakt som avviker från den gängse mallen. Det kan handla om:

 • kontrakt för entreprenad med utökad samverkan/partnering, där vi nyligen tagit fram en nationell mall för föreningen Byggherrarna.
 • konsultavtal med CM-upplägg (Contract Management) eller EPCM (Engineering, Procurement, Contract Management).
 • bearbetning av entreprenadförskrifterna i en AF-del.

Det kan också handla om förhandling och upprättande av kontrakt som bygger på andra standardavtal i branschen, exempelvis teknikföretagens NL, NLM eller ABA 99 med flera, men även om internationella motsvarigheter till AB/ABT som ORGALIME och FIDIC.

En stor del av vår rådgivning i stora projekt är strategisk
Där handlar det ofta om val av entreprenadform och ersättningsregler samt om hur större projekt kan delas upp i mindre, för att främja effektiviteten. Vi arbetar dagligen med den här typen av frågor och är delaktiga i ett stort antal av de största och nu pågående infrastrukturprojekten i Sverige.

Exempel på klientuppdrag

Komplexa frågor i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt

Löpande biträde i en av Sveriges mest omfattande infrastruktursatsningar, där vi är behjälpliga i entreprenad- och upphandlingsfrågor, kopplade till ett stort antal delentreprenader i en ombyggnation. Uppdragsgivaren är exploateringskontoret på en av Sveriges största kommuner och projektet förväntas pågå under flera år framöver.

Föreskrifter och kontrakt för utbyggnad av infrastruktur

Hjälp med att utforma kontrakt och upphandlingsföreskrifter i ett av norra Europas största pågående stadsutvecklingsområden, med bland annat 24 000 bostäder och 10 000 kontor. Projektet omfattade entreprenadkontrakt för utbyggnad av kommunal infrastruktur, som gator, torg, parker samt dragning av ledningar. Uppdragsgivaren var en stor svensk kommun och uppdraget genomfördes under 2017.

Mallkontrakt för entreprenad med partnering

Hjälp med att upprätta nationella mallkontrakt för entreprenad med utökad samverkan – partnering – med tillhörande tillämpningsföreskrifter. Uppdragsgivaren var branschorganisationen för Sveriges fastighetsägare och beställare av bygg och anläggningsentreprenader.

Kontraktshandlingar för samverkansentreprenad

Vi har biträtt ett av Sveriges största fastighetsbolag, med upprättande av kontraktshandlingar för samverkansentreprenad kopplad till byggande av hotell och kontor.

Så här kopplar vi helhetsgreppet

Det handlar om att kunna vara behjälplig inom alla aspekter av området, från upprättande av kommersiella avtal och kontrakt för utökad partnering till bearbetning av entreprenadföreskrifter och rådgivning. Därför har vi skapat ett specifikt branschteam, med jurister som tillsammans kan erbjuda en närmast oöverträffad kombination av erfarenhet och juridisk spetskompetens inom avtalsområdet


Läsvärt inom området


Våra övriga branschområden

Här är vårt branschteam inom Kontraktsskrivning och avtalsförhandlingar

 • Andreas Lindström

  Delägare, Advokat

  040-661 56 44

  0723-73 16 00

  Se profil

 • Christoffer Löfquist

  Delägare, Advokat

  040-661 56 47

  0737-19 51 47

  Se profil

 • Eva Westberg Persson

  Delägare, Advokat

  08-506 184 23

  0733-22 84 23

  Se profil

 • Henrik Ståhlberg

  Delägare, Advokat

  08-506 184 87

  0768-36 20 60

  Se profil

 • Jacob Hamilton

  Delägare, Advokat

  040 661 56 49

  0737-19 51 49

  Se profil

 • John Hane

  Delägare, advokat

  08-506 184 30

  0733-22 84 30

  Se profil

 • Marcus Eidem

  Delägare, Advokat

  08-506 184 36

  0733-22 84 36

  Se profil

 • Mikael Westin

  Advokat

  08-506 184 38

  0733-22 84 38

  Se profil

 • Oscar Wackling

  Delägare, Advokat

  goteborg

  031-743 20 79

  0703-50 80 56

  Se profil

 • Per Vestman

  Delägare, Advokat

  040-661 56 54

  0733-63 07 54

  Se profil

 • Per-Ola Bergqvist

  Delägare, Advokat

  08-506 184 34

  0733-22 84 34

  Se profil

 • Richard Sahlberg

  Delägare, Advokat

  040-661 56 50

  0737-19 51 23

  Se profil

 • Anders Lindström

  Advokat

  malmo

  040-661 56 45

  0737-19 51 34

  Se profil

 • Andreas Lundqvist

  Advokat

  08-506 184 84

  0723-73 16 07

  Se profil

 • Ann Garmland

  Advokat

  023-79 47 95

  0723-73 16 38

  Se profil

 • Axel Ryning

  Advokat

  040-661 56 52

  0723-731622

  Se profil

 • Hedvig Cassne Lagrell

  Advokat

  08-506 184 15

  0737-19 51 15

  Se profil

 • Helena Rydfors

  Advokat

  08-506 184 12

  0723-73 16 12

  Se profil

 • Johanna Hellström

  Advokat

  031-763 21 69

  0723-73 16 03

  Se profil

 • Ida M Ulfsdotter

  Advokat

  040-661 56 56

  0723-73 16 13

  Se profil

 • Johan Bogren

  Advokat

  040-661 21 63

  0723-73 16 43

  Se profil

 • Johan Bengtsson

  Advokat

  08-506 184 10

  0732-409 801

  Se profil

 • Sofia Wedbäck

  Advokat

  08-506 184 37

  0723-73 16 37

  Se profil

 • Anja Norderyd

  Advokat

  031-763 21 68

  0723-73 16 25

  Se profil

 • Anton Övling

  Advokat

  08-506 18 409

  0733-33 82 64

  Se profil

 • Cecilia Hagman

  Advokat

  031-743 20 60

  0729-62 84 54

  Se profil

 • Dan Johansson

  Advokat

  031-743 20 60

  0723-73 16 05

  Se profil

 • Emma Gustafsson

  Advokat

  040-661 56 48

  0723-73 16 10

  Se profil

 • Eric Selander

  Advokat

  08-506 184 13

  0708-25 16 20

  Se profil

 • Erik Jagbrant

  Biträdande jurist

  040-661 56 55

  0707-41 52 61

  Se profil

 • Ingrid Blomqvist Sundin

  Advokat

  08-506 184 08

  0723-73 16 26

  Se profil

 • Johanna Lenell

  Biträdande jurist

  031-763 21 59

  0737-19 51 46

  Se profil

 • Pernilla Samuelsson

  Advokat

  040-661 21 66

  0708-55 68 89

  Se profil

 • Elina Engström

  Projekt-och digitaliseringsansvarig

  08-506 184 39

  0703-93 88 42

  Se profil

 • Sara Öwall

  Biträdande jurist

  040-680 29 70

  0768-99 68 48

  Se profil

 • Sara Eriksson

  Biträdande jurist

  040 68 02 972

  0732-47 46 14

  Se profil

 • Fanny Olsen

  Biträdande jurist

  08-506 184 22

  0721-88 74 55

  Se profil