Kommersiella tvister

Kommersiell tvist är en mycket bred definition som kan innefatta i stort sett alla situationer inom affärsjuridiken, där meningsskiljaktigheter har uppstått. För att tackla det har vi på Foyen en smal, tydlig och allenarådande princip för de uppdrag vi åtar oss; varje mål är unikt och förtjänar en skräddarsydd rekommendation. Följaktligen kan du räkna med att vi talar om för dig när det är läge att tvista respektive att göra upp i godo. Det är en tydlighet vi kan erbjuda tack vare vår långa erfarenhet och insikt i de faktorer som vanligen ligger till grund för en tvist.

Så hur ser din problematik ut och på vilken sida om bordet sitter du? En viktig del av vår erfarenhet är att vi genom åren har representerat såväl kärande- som svarandesidan i en rad kommersiella tvister. Det ger oss en mycket god insikt, oavsett hur det enskilda målet ser ut. Idag arbetar vi vanligen inom tre huvudområden: olika typer av fordringsmål, tvister kopplade till ägarledda företag samt större komplexa tvister i näringslivet – exempelvis: tvister kring investeringar, misslyckade samarbeten och företagsförvärv samt frågor kring avtalsbrott och skadeståndsanspråk. Hur kan vi hjälpa dig?

kommersiella tvister

Exempel på klientuppdrag

Franskt i högsta domstolen

Foyen företrädde ett svensk bolag som sålt sin verksamhet till en fransk köpare med svensk borgensman. Den franska köparen påpekade senare fel i den förvärvade verksamheten och hävdade dessutom att svensk domstol saknade behörighet att hantera tvisten. Foyen stämde då den svenska borgensmannen och högsta domstolen slog fast att svensk domstol var behörig. Parterna träffade därefter en förlikning i målet.

Skiljeförfarande i underhållningsindustrin

En ägare i ett av Sveriges största bolag inom underhållningsindustrin hävdade att den andre ägaren gjort sig skyldig till avtalsbrott enligt aktieägaravtalet. Den förstnämnde ägaren krävde inlösen av en aktie, vilket skulle skapa en majoritetspost. Den andre ägaren bestred avtalsbrottet och anlitade Foyen. Tvisten slutade i ett skiljeförfarande.

Två skiljeförfaranden i samma detaljistärende

Foyen företrädde ett antal ägare av butiker i en större detaljistkedja. Ägarna ville överlåta sina respektive verksamheter till en konkurrerande kedja. Huvudägaren sade nej med hänvisning till samarbetsavtalet som stipulerade att nämnde huvudägare hade förköpsrätt. Butiksägarna inväntade då ett bud från huvudägaren – ett bud som inte kom. Butiksägarna gick då vidare med det bud man hade fått från konkurrenten med motiveringen att huvudägaren hade förverkat sin förköpsrätt genom att inte komma med ett bud.

Huvudägaren stämde då butiksägarna för avtalsbrott och ärendet avgjordes genom skiljedom, där butiksägarna vann och följaktligen kunde sälja till konkurrenten. Men nu hade budet från köparen avsevärt försämrats, varför butiksägarna – assisterade av Foyen – stämde huvudägaren, med motiveringen att dennes agerade hade försenat säljprocessen och föranlett det lägre budet. Även det här ärendet avgjordes genom skiljedom och huvudägaren tilldömdes att betala mellanskillnaden mellan de två buden.

Här är vårt branschteam inom Kommersiella tvister

 • Jonas Nilsson

  Delägare, Advokat

  031-743 20 60

  0708-25 78 79

  Se profil

 • Peter Dyer

  Delägare, Advokat

  08-506 184 29

  0733-22 84 29

  Se profil

 • Jacob Hamilton

  Delägare, Advokat

  040 661 56 49

  0737-19 51 49

  Se profil

 • Andreas Lindström

  Delägare, Advokat

  040-661 56 44

  0723-73 16 00

  Se profil

 • Henrik Ståhlberg

  Delägare, Advokat

  08-506 184 87

  0768-36 20 60

  Se profil

 • Oscar Wackling

  Delägare, Advokat

  goteborg

  031-743 20 79

  0703-50 80 56

  Se profil

 • Richard Sahlberg

  Delägare, Advokat

  040-661 56 50

  0737-19 51 23

  Se profil

 • Fanny Johansson

  Biträdande jurist

  08-506 184 01

  0721-65 93 10

  Se profil

 • Erika Stjärnström

  Advokat

  040-661 21 64

  0723-73-16-33

  Se profil