IT

Utvecklingen inom IT har inneburit en snabb ökning av produktiviteten i affärslivet, nya mobila lösningar för information, uppkoppling av våra hem och bilar och en förändring av vårt sätt att kommunicera. Våra IT-jurister är uppdaterade, inte bara om de senaste lagändringarna, utan också om de ekonomiska drivkrafterna bakom nya innovationer och erbjudanden. De har även den tekniska förståelse som krävs för att bistå med rätt typ av avtal eller vid rådgivning i samband med tvist. Foyen biträder klienter i samband med såväl nya affärsavtal som processer och skiljeförfaranden och har mångårig erfarenhet beträffande IT-infrastruktur, utvecklingsavtal, joint ventures, sourcing-avtal, licensrättigheter och e-handel. Våra klienter är allt ifrån nystartade innovationsföretag till etablerade leverantörer av varor och tjänster med försäljning online. Vi biträder även privata och offentliga organ med granskning och rådgivning avseende den viktiga hanteringen av personuppgifter.

Exempel på klientuppdrag

Avtalsmallar och avtalsförhandling

Foyens IT-team har upprättat avtalsmallar åt ett av Skandinaviens största teknikkonsultföretag och biträder löpande vid företagets avtalsförhandlingar om leverans av IT-system för projekt- och dokumenthantering.

Här är vårt branschteam inom IT

 • Peter Dyer

  Delägare, Advokat

  08-506 184 29

  0733-22 84 29

  Se profil

 • Jonas Nilsson

  Delägare, Advokat

  031-743 20 60

  0708-25 78 79

  Se profil

 • Andreas Lindström

  Delägare, Advokat

  040-661 56 44

  0723-73 16 00

  Se profil

 • Sara Malmgren

  Advokat

  08-506 184 28

  0733-22 84 28

  Se profil

 • Oscar Wackling

  Delägare, Advokat

  goteborg

  031-743 20 79

  0703-50 80 56

  Se profil

 • Jonas Conradsson

  Delägare, Advokat

  08-506 184 67

  0701-48 30 40

  Se profil

 • Tomas Rudenstam

  Delägare, Advokat

  08-506 184 66

  0735-18 81 00

  Se profil

 • Ida M Ulfsdotter

  Advokat

  040-661 56 56

  0723-73 16 13

  Se profil

 • Esmeralda Eberhardson

  Biträdande jurist

  040-661 21 62

  0723-73 16 32

  Se profil

 • Richard Sahlberg

  Delägare, Advokat

  040-661 56 50

  0737-19 51 23

  Se profil