Integritet/GDPR

Digitaliseringen har medfört att information har blivit vår tids hårdvaluta. Allt fler ser nyttan i att handla med uppgifter om kunder, medlemmar och användare, och många individer ser också riskerna med hur personlig information kan användas som handelsvara.

Kravet på de som behandlar personuppgifter ökar i och med den nya lagstiftningen på området, GDPR (General Data Protection Regulation), som träder i kraft i maj 2018, och rättigheterna för de registrerade blir större. Kraven på säkerhet blir tydligare – och påföljden om man bryter mot lagen kan bli oerhört kännbara.

Det är få företag och organisationer som inte berörs av regler kring personuppgiftshantering. Risken att göra fel är stor – och det kommer att bli mycket dyrt att göra fel. Se till att ni minskar er riskexponering genom att behandla era personuppgifter på ett lagenligt sätt.

Vi är redo att hjälpa er. Vi kan dataintegritet. Vi har mycket lång erfarenhet av att jobba med personuppgiftshantering, vi bedriver undervisning inom området och kan bistå med den granskning som behövs för att säkerställa att verksamheter uppfyller nuvarande och kommande lagstiftning. Välkommen att höra av dig!

Här är vårt branschteam inom Integritet/GDPR

 • Sara Malmgren

  Advokat

  08-506 184 28

  0733-22 84 28

  Se profil

 • Andreas Lindström

  Delägare, Advokat

  040-661 56 44

  0723-73 16 00

  Se profil

 • Peter Dyer

  Delägare, Advokat

  08-506 184 29

  0733-22 84 29

  Se profil

 • Tomas Rudenstam

  Delägare, Advokat

  08-506 184 66

  0735-18 81 00

  Se profil

 • Esmeralda Eberhardson

  Biträdande jurist

  040-661 21 62

  0723-73 16 32

  Se profil

 • Ida M Ulfsdotter

  Advokat

  040-661 56 56

  0723-73 16 13

  Se profil

 • Yasmine Shoaie-nia

  Advokat

  08-506 184 65

  0723-73 16 35

  Se profil