Infrastruktur

Vi på Foyen har våra rötter i entreprenadjuridiken och följaktligen en mycket lång erfarenhet av stora infrastruktursatsningar. En erfarenhet som inte bara spänner över alla standardavtal och specifika kontraktsvillkor utan över själva affären. Och kanske framför allt över de olika intressenternas synvinklar i ett infrastrukturprojekt, exempelvis perspektivet hos de beställande tjänstemännen, politikerna, konsulterna samt entreprenörerna med flera. Det är så vi definierar affärsmässighet inom det här området; erfarenhet och affärsförståelse i kombination med juridisk spetskompetens.

Så, vad kan vi hjälpa till med? Strategiska frågor inför upphandling, val av ersättnings- och entreprenadformer, kontraktsfrågor, partneringavtal? Eller kanske OPS-lösningar, projektunika entreprenadkontrakt, joint ventures för deltagande entreprenörer? Idag arbetar vi både som strategiska bollplank över tid och gör mer avgränsade insatser inom i stort sett alla infrastrukturella områden – vi har exempelvis särskild erfarenhet av hamnprojekt. Vi är också vana att jobba mot många olika funktioner hos våra klienter, exempelvis tekniker, miljösamordnare, projektchefer, bolagsjurister, projektledare och vd. Vem är du?

Exempel på klientuppdrag

Juridiskt stöd från start till mål under en byggprocess

Foyen har i uppdrag att vara juridiskt stöd åt ett kraftbolag vid ett infrastrukturprojekt som avser utbyggnad av stamnät för el. Vi hjälper ombud och projektledare i de olika entreprenaderna med konkreta råd vid frågor om entreprenör har rätt till ersättning för ÄTA-arbete, hinder eller väsentligt rubbade förutsättningar samt om rätt föreligger att säga upp gällande à-priser.

Upphandlings- entreprenad- och ersättningsformer

Foyen tillhandahåller strategisk rådgivning om upphandlings- entreprenad- och ersättningsformer i ett av de största nu pågående infrastrukturprojekten. Projektet omfattar ett flertal delentreprenader för brobyggnad och tunnlar med mera, med tekniskt komplicerade arbeten under jord, i vatten samt i stadsmiljö – liksom att granska och upprätta kontraktshandlingar kopplade dit.

OPS-projekt: långtidsarrende av multianläggning

Foyen har av en medelstor svensk kommun fått i uppdrag att upprätta alla kontraktshandlingar och förfrågningsunderlag med mera för ett OPS-projekt (offentlig privat samverkan), gällande långtidsarrende av en mulitanläggning, jämte förhandling med anbudsgivare.

Här är vårt branschteam inom Infrastruktur

 • Lars Hag

  Delägare, Advokat

  023-794 794

  0733-22 84 24

  Se profil

 • John Hane

  Delägare, advokat

  08-506 184 30

  0733-22 84 30

  Se profil

 • Eva Westberg Persson

  Delägare, Advokat

  08-506 184 23

  0733-22 84 23

  Se profil

 • Peter Dyer

  Delägare, Advokat

  08-506 184 29

  0733-22 84 29

  Se profil

 • Jacob Hamilton

  Delägare, Advokat

  040 661 56 49

  0737-19 51 49

  Se profil

 • Marcus Eidem

  Delägare, Advokat

  08-506 184 36

  0733-22 84 36

  Se profil

 • Pernilla Samuelsson

  Biträdande jurist

  08-506 184 22

  0708-55 68 89

  Se profil

 • Johan Bengtsson

  Advokat

  08-506 184 10

  0732-409 801

  Se profil