Fastighet, överlåtelser, hyresfrågor

Fastighetstransaktioner, finansiering, bostadsrättsombildningar, hyresrättsliga frågor samt drift- och serviceavtal är exempel som både speglar komplexiteten i fastighetsbranschen och vår kärnkompetens inom området. En kompetens som vi har byggt upp under många år, där praktiskt klientarbete har gett oss den branscherfarenhet som är nödvändig för att vi ska kunna sätta oss in i din situation.

Så hur kan vi hjälpa dig? Behöver du kroka arm med en av våra jurister för en mer långsiktig och strategisk rådgivning eller har du ett mer konfliktorienterat problem? Vi arbetar med bägge, varje dag – det måste man för att hålla sig à jour inom det här föränderliga området.

Exempel på klientuppdrag

Tvist gällande hyresavtal

Foyen biträder ett börsnoterat fastighetsbolag i en tvist som uppkommit under byggnationen av en kontorsfastighet. Den tänkta hyresgästen har sagt upp ett 15-årigt hyresavtal – innan fastighetens färdigställande – och har följaktligen delgivits en stämningsansökan.

Så här kopplar vi helhetsgreppet

Det handlar om att kunna vara behjälplig inom alla aspekter av näringen, från entreprenader och paketeringar till miljö- och hyresfrågor. Därför har vi skapat ett specifikt branschteam för området, med jurister som tillsammans kan erbjuda en närmast oöverträffad kombination av erfarenhet och juridisk spetskompetens inom fastighet.


Läsvärt inom området


Våra övriga branschområden

Här är vårt branschteam inom Fastighet, överlåtelser, hyresfrågor

 • Jonas Nilsson

  Delägare, Advokat

  031-743 20 60

  0708-25 78 79

  Se profil

 • Eva Westberg Persson

  Delägare, Advokat

  08-506 184 23

  0733-22 84 23

  Se profil

 • Henrik Ståhlberg

  Delägare, Advokat

  08-506 184 87

  0768-36 20 60

  Se profil

 • Oscar Wackling

  Delägare, Advokat

  goteborg

  031-743 20 79

  0703-50 80 56

  Se profil

 • Anders Lindström

  Advokat

  malmo

  040-661 56 45

  0737-19 51 34

  Se profil

 • Christoffer Löfquist

  Delägare, Advokat

  040-661 56 47

  0737-19 51 47

  Se profil

 • Hanna Jönsson

  Advokat

  08-506 184 25

  0733-22 84 25

  Se profil

 • Måns Karlsson

  Advokat

  08-506 184 79

  0737-19 51 29

  Se profil

 • Hedvig Cassne Lagrell

  Advokat

  08-506 184 15

  0737-19 51 15

  Se profil

 • Anja Norderyd

  Advokat

  031-763 21 68

  0723-73 16 25

  Se profil

 • Emma Gustafsson

  Advokat

  040-661 56 48

  0723-73 16 10

  Se profil

 • Johanna Lenell

  Biträdande jurist

  031-763 21 59

  0737-19 51 46

  Se profil