Energisektorn

Vi på Foyen har en mycket lång erfarenhet av energisektorn och har genom åren jobbat inom alla de stora områdena, vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, gas och biogas samt kraftvärmeverk – med olika bränslen. Flera av våra jurister har också tidigare arbetat inom kraftindustrin. Det ger oss en närmast oöverträffad bredd, vilket också gör att vi går in i majoriteten av alla uppdrag med en mycket stor insikt. Och just insikt, parad med branscherfarenhet och juridisk spetskompetens är grundläggande för en affärsmässig rekommendation. Tycker vi. Vad tycker du?

Så, vilken typ av rekommendation är du ute efter? En punktinsats inom ett avgränsat område eller kanske en mer strategisk roll över tid i ett större projekt? Idag arbetar vi på båda sätten för en rad klienter med bland annat mark- och detaljfrågor, leveransavtal, expropriationsärenden samt anslutnings- och regulatoriska frågor. Många ärenden kretsar också kring den svåra balansen mellan natur, kultur, energibehov. Vi är i alla händelser övertygade om att vi kan hjälpa dig. Hör av dig så får du se.

Exempel på klientuppdrag

Naturgas två gånger om

Vi biträder ett av Sveriges främsta energiföretag inom gasbranschen i två intressanta ärenden. Det första handlar om att komma i mål med miljötillståndet för Sveriges första LNG-terminal med s.k. open access och det andra om ett mer effektivt sätt för sjöfart att bunkra i Göteborgs hamn i anslutning till terminalen. (LNG betyder Liquefied Natural Gas).

Miljötillstånd för Sveriges första LNG-terminal

Efterfrågan på naturgas har blivit starkare i takt med att sjöfart i svenska vatten samt viss industri söker efter mer miljövänliga alternativ. Det har gjort LNG-terminalen till en nyckelanläggning på västkusten. Vi på Foyen biträdde klienten i den första miljöprövningen av anläggningen under 2014 och vi har nu varit behjälpliga med att ansöka om ett förnyat miljötillstånd samt koncession enligt Naturgaslagen.

Effektiv bunkring av sjöfart

Vi biträder även klienten i ett projekt som handlar om att fartyg som använder flytande naturgas (LNG) som bränsle, ska kunna bunkra vid kaj samtidigt som de lastar och lossar. Projektet bedrivs i Göteborgs hamn i anslutning till LNG-terminalen. För att projektet skulle få genomföras krävdes ett tillägg till terminalens befintliga miljötillstånd, vilket vi på Foyen ombesörjde under 2018.

Under samma tidsperiod ansökte vi också om andra tillägg under Miljöbalken, bland annat om att projektet skulle få omfatta en större del av hamnanläggningen än vad det nuvarande miljötillståndet tillät.

Ansökan bifölls under 2018, då även bygglov samt tillstånd att hantera brandfarlig vara beviljades.

Kontinuerlig rådgivning inom energiområdet

Vi på Foyen är starka på energisidan där vi löpande företräder små som stora kraftföretag i en mängd olika ärenden. Ett exempel på det är den löpande rådgivning inom miljöområdet som vi tillhandahåller ett energibolag i västra Sverige. Vi har särskilt tittat på energibolagets interna rutiner för uppföljning av miljöfrågor. Vi bistår även klienten med kontinuerlig rådgivning kopplad till Plan- och bygglagen.

Så här kopplar vi helhetsgreppet

Det handlar om att kunna vara behjälplig inom alla aspekter av näringen, från miljöaspekten och expropriationsärenden till mark- och fastighetsfrågor. Därför har vi skapat ett specifikt branschteam för området, med jurister som tillsammans kan erbjuda en närmast oöverträffad kombination av erfarenhet och juridisk spetskompetens inom energisektorn.


Läsvärt inom området


Våra övriga branschområden

Här är vårt branschteam inom Energisektorn

 • Mikael Westin

  Advokat

  08-506 184 38

  0733-22 84 38

  Se profil

 • Jacob Hamilton

  Delägare, Advokat

  040 661 56 49

  0737-19 51 49

  Se profil

 • Andreas Lindström

  Delägare, Advokat

  040-661 56 44

  0723-73 16 00

  Se profil

 • Caterina Carreman

  Advokat

  031-763 21 61

  0737-19 51 18

  Se profil

 • Björn Eriksson

  Biträdande jurist

  031-763 21 66

  0708-73 31 34

  Se profil

 • Tomas Rudenstam

  Delägare, Advokat

  08-506 184 66

  0735-18 81 00

  Se profil

 • Ida M Ulfsdotter

  Advokat

  040-661 56 56

  0723-73 16 13

  Se profil

 • Johan Bogren

  Advokat

  040-661 21 63

  0723-73 16 43

  Se profil

 • Elina Engström

  Projekt-och digitaliseringsansvarig

  08-506 184 39

  0703-93 88 42

  Se profil

 • Sara Eriksson

  Biträdande jurist

  040 68 02 972

  0732-47 46 14

  Se profil

 • Tomas Fjordevik

  Advokat

  08-506 184 17

  0721-86 42 73

  Se profil

 • Sara Hedström

  Paralegal

  031-763 21 60

  0721-65 93 14

  Se profil

 • Mikael Jonasson

  Biträdande jurist

  031-763 21 58

  0723-94 73 91

  Se profil

 • Isabel Andersson

  Biträdande jurist

  031-743 20 78

  0723-73 16 17

  Se profil

 • Sanna Tonemar

  Biträdande jurist

  031-743 21 93

  0723-73 16 19

  Se profil