Energisektorn

Vi på Foyen har en mycket lång erfarenhet av energisektorn och har genom åren jobbat inom alla de stora områdena, vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, gas och biogas samt kraftvärmeverk – med olika bränslen. Flera av våra jurister har också tidigare arbetat inom kraftindustrin. Det ger oss en närmast oöverträffad bredd, vilket också gör att vi går in i majoriteten av alla uppdrag med en mycket stor insikt. Och just insikt, parad med branscherfarenhet och juridisk spetskompetens är grundläggande för en affärsmässig rekommendation. Tycker vi. Vad tycker du?

Så, vilken typ av rekommendation är du ute efter? En punktinsats inom ett avgränsat område eller kanske en mer strategisk roll över tid i ett större projekt? Idag arbetar vi på båda sätten för en rad klienter med bland annat mark- och detaljfrågor, leveransavtal, expropriationsärenden samt anslutnings- och regulatoriska frågor. Många ärenden kretsar också kring den svåra balansen mellan natur, kultur, energibehov. Vi är i alla händelser övertygade om att vi kan hjälpa dig. Hör av dig så får du se.

Exempel på klientuppdrag

Från miljöbalk till arbetsmiljöansvar

Foyen biträder ett större energibolag med såväl tillståndsfrågor enligt miljöbalken som frågor om markåtkomst, bygglov och detaljplanering. Vidare bistår vi med såväl entreprenadrättslig rådgivning som stöd i samband med leveransavtal. Utmaningarna är många i bolagets större projekt, där flera aktörer är inblandade. Såväl produktion som distribution har gett upphov till frågor där vi har varit behjälpliga, exempelvis: dispenser enligt biotopskydd enligt miljöbalken, kemikalier – REACH* – nya detaljplaner och bygglov enligt PBL. Vi ser också löpande till att ansvarsfördelningen av exempelvis arbetsmiljöansvar blir korrekt i de olika entreprenaderna.

*EU:s kemikalielagstiftning.

Här är vårt branschteam inom Energisektorn

 • Mikael Westin

  Delägare, Advokat

  08-506 184 38

  0733-22 84 38

  Se profil

 • Jacob Hamilton

  Delägare, Advokat

  040 661 56 49

  0737-19 51 49

  Se profil

 • Andreas Lindström

  Delägare, Advokat

  040-661 56 44

  0723-73 16 00

  Se profil

 • Caterina Carreman

  Advokat

  031-763 21 61

  0737-19 51 18

  Se profil

 • Björn Eriksson

  Biträdande jurist

  Tjänstledig

  08-506 184 00

  Se profil

 • Elinor Pejryd

  Biträdande jurist

  08-506 184 00

  Föräldraledig

  Se profil

 • Tomas Rudenstam

  Delägare, Advokat

  08-506 184 66

  0735-18 81 00

  Se profil

 • Ida M Ulfsdotter

  Advokat

  040-661 56 56

  0723-73 16 13

  Se profil

 • Annika Carlsson

  Biträdande jurist

  031-763 21 54

  0723-73 16 23

  Se profil

 • Johan Bogren

  Advokat

  040-661 21 63

  0723-73 16 43

  Se profil

 • Elina Sandström

  Paralegal

  08-506 184 39

  0723-73 16 39

  Se profil