Bygglov, planfrågor och fastighetsbildning

Det är få sektorer där det just nu genomförs så många ändringar på det juridiska planet som inom just områdena kring bygglov, planfrågor och fastighetsbildning. Därför rekommenderar vi att man söker stöd och tar råd i tid, för att förebygga eventuella problem och processer i ett projekt. Det är vad vår långa erfarenhet av de här frågorna tillsammans med Foyens starka ställning inom entreprenadjuridiken har lärt oss. En annan erfarenhet som vi gärna ställer i din tjänst är att vi genom åren har biträtt ”båda” sidor inom området, vilket ger oss en god helhetssyn, som i sin tur gör det möjligt för oss att ge dig tydliga rekommendationer.

Så, vilken sida hör du hemma på och vilken typ av rekommendation är du ute efter? Idag arbetar vi exempelvis med såväl kommuner och deras fastighetsbolag som energibolag och privata fastighetsföretag. Exempel på vanliga uppdrag är ledningsrätt och frågor kopplade till expropriation, inlösen, gemensamhetsanläggningar samt exploateringsavtal. Vi har också stor vana av att driva små som stora projekt från start till mål, tillsammans med bolagschefer, exploateringsingenjörer, fastighetschefer, bolagsjurister samt utvecklingschefer från hela Sverige Så tveka inte, hör av dig.

Fastighet_2

 

Exempel på klientuppdrag

Ett komplext hamnprojekt

Foyen biträder ett bolag med frågor kring ett komplext anläggningsprojekt i en större hamn. Uppdraget handlar om att få en ny detaljplan på plats, att säkra upp befintliga rättigheter med servitut och nyttjanderättsavtal samt att förhandla fram lämpliga arrendeavtal och att sedan kombinera det med tidplan för rivningslov/rivning av befintlig verksamhet på platsen. Vi biträder med granskning av detaljplanhandlingar och avtalsförhandlingar samt utredning om olika ansvarsförhållanden och myndighetskontakter.

Här är vårt branschteam inom Bygglov, planfrågor och fastighetsbildning

 • Mikael Westin

  Advokat

  08-506 184 38

  0733-22 84 38

  Se profil

 • Henrik Ståhlberg

  Delägare, Advokat

  08-506 184 87

  0768-36 20 60

  Se profil

 • Caterina Carreman

  Advokat

  031-763 21 61

  0737-19 51 18

  Se profil

 • Björn Eriksson

  Biträdande jurist

  031-763 21 66

  0708-73 31 34

  Se profil

 • Mikael Jonasson

  Biträdande jurist

  031-763 21 58

  0723-94 73 91

  Se profil

 • Isabel Andersson

  Biträdande jurist

  031-743 20 78

  0723-73 16 17

  Se profil

 • Sanna Tonemar

  Biträdande jurist

  031-743 21 93

  0723-73 16 19

  Se profil

 • Tomas Fjordevik

  Advokat

  08-506 184 17

  0721-86 42 73

  Se profil

 • Sara Hedström

  Paralegal

  031-763 21 60

  0721-65 93 14

  Se profil