Bygg och anläggning

Vill du ha ett råd? I så fall har du kommit rätt. Här på Foyen vinnlägger vi oss om att verkligen ge handfasta råd, vilket är mycket uppskattat – i synnerhet inom bygg- och anläggningsbranschen, där tvister är vanliga. Vi har lång erfarenhet av branschens olika standardavtal samt av att processa, vilket gjort oss bra på att se lämpliga handlingsalternativ. Ibland kanske det finns en juridisk grund att gå vidare, men ingen affärsmässig och det kommer vi att tala om för dig.

Så, vad kan vi hjälpa till med? Att upprätta och förhandla projektspecifika entreprenadkontrakt/konsultavtal eller kanske partnering? Att granska AF-delar eller joint ventures mellan anbudsgivande entreprenörer? Vi arbetar aktivt både med tvistelösning och förebyggande av tvister genom att agera bollplank under byggprocessen med bedömning av ÄTA-krav, tidsförlängning etc. I samband med tvister har vi också stor erfarenhet av att agera i de olika kapaciteterna ombud, skiljeman och medlare. Rent organisatoriskt är vi vana att jobba mot många olika funktioner hos våra klienter, exempelvis tekniker, projektchefer, bolagsjurister, projektledare och vd. Vem är du?

Exempel på klientuppdrag

Strategisk partnering: ramavtal

Foyen har varit behjälpliga med upprättande av ramavtal för strategisk partnering för en medelstor kommun, gällande all om- ny- och tillbyggnad mellan 2010-2014. Uppdraget är ett av de största och första exemplen på strategisk partnering inom svensk byggindustri.

Utbildning för en branschorganisation

Foyen biträder kontinuerligt en branschorganisation i entreprenad- och konsultfrågor. Exempelvis håller vi utbildning åt organisationens medlemmar samt har vi upprättat flera allmänna bestämmelser vid utförande av konsultuppdrag som används av organisationens medlemmar.

Styrmedel för kommunal upphandling

Foyen har varit behjälpliga med att upprätta administrativa mallar åt en kommun. Mallarna styr vilka administrativa föreskrifter som ska användas när en eller flera av kommunens enheter ska göra en upphandling inom entreprenadområdet.

Konsultansvarstvist inom entreprenadområdet

Foyen biträder ett av Sveriges största konsultbolag inom entreprenadområdet i en konsultansvarstvist i domstol. Ärendet omfattar bland annat ett skadeståndsanspråk på vår klient, gällande bristfälliga i ritningar i samband med ett utfört konsultuppdrag.

Samverkansentreprenad inom bygg och anläggning

Foyen har upprättat kontrakt för partnering/ samverkansentreprenad inom bygg- och anläggning för kommunala och privata beställare för husbyggnad och anläggningsentreprenad. Fokus låg på VA-ledning, arbete i bergrum, vatten, konstbyggnad samt järnväg med mera. Vi anlitas även regelbundet som föredragshållare, utbildare samt medlare i samband med partnering/samverkansentreprenader.

Här är vårt branschteam inom Bygg och anläggning

 • Peter Falk

  Delägare, Advokat

  040-661 56 51

  0733-63 07 51

  Se profil

 • Lars Hag

  Delägare, Advokat

  023-794 794

  0733-22 84 24

  Se profil

 • John Hane

  Delägare, advokat

  08-506 184 30

  0733-22 84 30

  Se profil

 • Eva Westberg Persson

  Delägare, Advokat

  08-506 184 23

  0733-22 84 23

  Se profil

 • Jacob Hamilton

  Delägare, Advokat

  040 661 56 49

  0737-19 51 49

  Se profil

 • Bo Svensson

  Delägare, Advokat

  031-743 20 75

  0706-74 30 99

  Se profil

 • Per-Ola Bergqvist

  Delägare, Advokat

  08-506 184 34

  0733-22 84 34

  Se profil

 • Andreas Lindström

  Delägare, Advokat

  040-661 56 44

  0723-73 16 00

  Se profil

 • Per Vestman

  Delägare, Advokat

  040-661 56 54

  0733-63 07 54

  Se profil

 • Marcus Eidem

  Delägare, Advokat

  08-506 184 36

  0733-22 84 36

  Se profil

 • Oscar Wackling

  Delägare, Advokat

  goteborg

  031-743 20 79

  0703-50 80 56

  Se profil

 • Lars Lindebratt

  Advokat

  040-661 56 42

  0737-19 51 32

  Se profil

 • Richard Sahlberg

  Delägare, Advokat

  040-661 56 43

  0737-19 51 23

  Se profil

 • Anders Lindström

  Advokat

  malmo

  040-661 56 45

  0737-19 51 34

  Se profil

 • Christoffer Löfquist

  Delägare, Advokat

  040-661 56 47

  0737-19 51 47

  Se profil

 • Andreas Lundqvist

  Advokat

  08-506 184 84

  0723-73 16 07

  Se profil

 • Pernilla Samuelsson

  Biträdande jurist

  08-506 184 22

  0708-55 68 89

  Se profil

 • Hedvig Cassne Lagrell

  Advokat

  08-506 184 15

  0737-19 51 15

  Se profil

 • Emil Landin

  Biträdande jurist

  08-506 184 07

  0723-73 16 14

  Se profil

 • Johan Bengtsson

  Advokat

  08-506 184 10

  0732-409 801

  Se profil

 • Emma Gustafsson

  Advokat

  040-661 56 48

  0723-73 16 10

  Se profil

 • Anton Övling

  Biträdande jurist

  08-506 18 409

  0733-33 82 64

  Se profil

 • Daniel Jonsson

  Biträdande jurist

  08-506 184 83

  0723-73 16 06

  Se profil

 • Ingrid Blomqvist

  Biträdande jurist

  08-506 184 08

  0723-73 16 26

  Se profil

 • Erik Jagbrant

  Biträdande jurist

  040-661 56 55

  0707-41 52 61

  Se profil

 • Cecilia Hagman

  Biträdande jurist

  031-763 21 53

  0729-62 84 54

  Se profil

 • Ann Liljedal

  Advokat

  023-79 47 95

  0723-73 16 38

  Se profil

 • Helena Rydfors

  Advokat

  08-506 184 12

  0723-73 16 12

  Se profil

 • Anja Lindberg

  Biträdande jurist

  031-763 21 68

  0723-73 16 25

  Se profil

 • Ulrika Hedberg

  Biträdande jurist

  040-661 56 93

  0723-73 16 30

  Se profil

 • Johanna Lenell

  Biträdande jurist

  031-763 21 59

  0737-19 51 46

  Se profil

 • Johan Bogren

  Advokat

  040-661 21 63

  0723-73 16 43

  Se profil

 • Cornelis Rosengren

  Biträdande jurist

  08-506 184 81

  0723-73 16 28

  Se profil

 • Sofia Wedbäck

  Advokat

  08-506 184 37

  0723-73 16 37

  Se profil

 • Jon Bartholdsson

  Biträdande jurist

  040-661 56 53

  0723-73 16 09

  Se profil

 • Andreas Renlund

  Biträdande jurist

  040-661 21 64

  0723-73 16 33

  Se profil