Arbetsmiljö

Nu har du kommit rätt. Frågor kring arbetsmiljö är ofta komplexa och svåra att överblicka genom den lagstiftning och det omfattande regelverk som reglerar området. Vi på Foyen har lång erfarenhet av skarpt läge inom arbetsmiljöområdet och kan genom vårt integrerade arbetssätt erbjuda dig en närmast unik helhetsbild. Vi samlar all relevant juridisk kompetens i ett kraftfullt team – utan skiljeväggar – för att kunna hantera alla aspekter i ett uppdrag så effektivt som möjligt. Vi kan också hjälpa till med utbildning inom arbetsmiljörätt för dig och/eller dina medarbetare.

Så hur kan vi hjälpa dig? Behöver du hjälp att granska mallarna för delegering av arbetsmiljöansvar eller vill du kanske få klarhet i en fråga gällande straffansvar? Det är två exempel på områden som vi jobbar mycket med inom entreprenad. Andra vanliga ärenden är rådgivning i samband med olika arbetsmiljöproblem, både hur de kan förebyggas och hur man ska agera när ett problem uppstår. Vi har också stor vana att jobba mot olika funktioner hos våra klienter i näringsliv och offentlig sektor, från företags- och verksamhetsledning till projektledare och ansvariga för arbetsmiljöfrågor. Så vem är du och hur kan vi stå till tjänst?

Arbetsmiljö

Exempel på klientuppdrag

ARBETSMILJÖFRÅGOR I OMFATTANDE ENTREPRENADPROJEKT

Foyen biträder ett elproduktionsbolag i arbetsmiljöfrågor som uppkommit i samband med ett större entreprenadprojekt, där företaget är beställare. Projektet involverar ett flertal entreprenörer och handlar om ny- samt ombyggnation av en produktionsanläggning samtidigt som produktionen fortgår i vissa delar av den. Under projektet har vissa arbetsmiljöfrågor aktualiserats och Foyen biträder med bland annat granskning av avtal och avtalsmallar gällande fördelning samt delegering av arbetsmiljöansvar. Vi är också behjälpliga med utredning av ansvarsförhållanden samt med rådgivning angående de arbetsmiljökrav som ställs enligt lagar och föreskrifter.

Så här kopplar vi helhetsgreppet

Det handlar om att kunna vara behjälplig inom alla aspekter av näringen, från riskbedömning och fördelning av arbetsmiljöansvar till sanktionsavgifter och utredning av ansvarsförhållanden. Därför har vi skapat ett specifikt branschteam för området, med jurister som tillsammans kan erbjuda en närmast oöverträffad kombination av erfarenhet och juridisk spetskompetens inom arbetsmiljöområdet.


Läsvärt inom området


Våra övriga branschområden

Här är vårt branschteam inom Arbetsmiljö

 • Caterina Carreman

  Advokat

  031-763 21 61

  0737-19 51 18

  Se profil

 • Pernilla Samuelsson

  Advokat

  040-661 21 66

  0708-55 68 89

  Se profil

 • Yasmine Shoaie-nia

  Advokat

  08-506 184 65

  0723-73 16 35

  Se profil

 • Sanna Tonemar

  Biträdande jurist

  031-743 21 93

  0723-73 16 19

  Se profil

 • Sara Hedström

  Paralegal

  031-763 21 60

  0721-65 93 14

  Se profil

 • Björn Eriksson

  Biträdande jurist

  031-763 21 66

  0708-73 31 34

  Se profil