Arbetsmiljö

Nu har du kommit rätt. Frågor kring arbetsmiljö är ofta komplexa och svåra att överblicka genom den lagstiftning och det omfattande regelverk som reglerar området. Vi på Foyen har lång erfarenhet av skarpt läge inom arbetsmiljöområdet och kan genom vårt integrerade arbetssätt erbjuda dig en närmast unik helhetsbild. Vi samlar all relevant juridisk kompetens i ett kraftfullt team – utan skiljeväggar – för att kunna hantera alla aspekter i ett uppdrag så effektivt som möjligt. Vi kan också hjälpa till med utbildning inom arbetsmiljörätt för dig och/eller dina medarbetare.

Så hur kan vi hjälpa dig? Behöver du hjälp att granska mallarna för delegering av arbetsmiljöansvar eller vill du kanske få klarhet i en fråga gällande straffansvar? Det är två exempel på områden som vi jobbar mycket med inom entreprenad. Andra vanliga ärenden är rådgivning i samband med olika arbetsmiljöproblem, både hur de kan förebyggas och hur man ska agera när ett problem uppstår. Vi har också stor vana att jobba mot olika funktioner hos våra klienter i näringsliv och offentlig sektor, från företags- och verksamhetsledning till projektledare och ansvariga för arbetsmiljöfrågor. Så vem är du och hur kan vi stå till tjänst?

Arbetsmiljö

Exempel på klientuppdrag

ARBETSMILJÖFRÅGOR I OMFATTANDE ENTREPRENADPROJEKT

Foyen biträder ett elproduktionsbolag i arbetsmiljöfrågor som uppkommit i samband med ett större entreprenadprojekt, där företaget är beställare. Projektet involverar ett flertal entreprenörer och handlar om ny- samt ombyggnation av en produktionsanläggning samtidigt som produktionen fortgår i vissa delar av den. Under projektet har vissa arbetsmiljöfrågor aktualiserats och Foyen biträder med bland annat granskning av avtal och avtalsmallar gällande fördelning samt delegering av arbetsmiljöansvar. Vi är också behjälpliga med utredning av ansvarsförhållanden samt med rådgivning angående de arbetsmiljökrav som ställs enligt lagar och föreskrifter.

Här är vårt branschteam inom Arbetsmiljö

 • Caterina Carreman

  Advokat

  031-763 21 61

  0737-19 51 18

  Se profil

 • Johanna Hellström

  Advokat

  031-763 21 69

  0723-73 16 03

  Se profil

 • Pernilla Samuelsson

  Biträdande jurist

  08-506 184 22

  0708-55 68 89

  Se profil

 • Yasmine Shoaie-nia

  Advokat

  08-506 184 65

  0723-73 16 35

  Se profil

 • Sanna Tonemar

  Biträdande jurist

  031-743 21 93

  0723-73 16 19

  Se profil

 • Annika Carlsson

  Biträdande jurist

  031-763 21 54

  0723-73 16 23

  Se profil