Allmän affärsjuridik

Om du talar om vad du söker inom det affärsjuridiska spektrat, så ska vi berätta hur vi tillsammans uppnår det. Faktum är att just ”tillsammans” är ett nyckelord. Vi jobbar nära dig, oavsett om det är ett löpande uppdrag i din dagliga verksamhet eller ett mer avgränsat engagemang. Närhet är affärskritiskt – det är den som genom åren har gett oss en underliggande förståelse för våra klienters verksamhet. Juridisk spetskompetens löser mycket, men för oss är insikt är en lika viktig del i en fullödig leverans.

Så, vad behöver du hjälp med? Vi har stor erfarenhet samt bredd och arbetar dagligen med avtals- och obeståndsfrågor, företagsförsäljning, affärssekretess samt kommersiella tvister. Andra vanliga uppdrag är frågor med koppling till leverans-, licens- och distributionsavtal samt frågor som rör anställningsförhållanden.

Exempel på klientuppdrag

Investering i fastighetsprojekt

Foyen har varit rådgivare åt en större koncern i samband med dess investering i ett fastighetsprojekt med beräknat värde om ca 800 miljoner kronor. Uppdraget omfattade upprättande och förhandling av avtal samt löpande rådgivning inom bland annat bolagsrätt och bolagsledningsfrågor.

Förändring av bolagsstruktur

Foyen har varit behjälpliga med rådgivning åt en uppdragsgivare vid omstrukturering av befintlig bolagsstruktur. Uppdraget innefattande etablering av aktiebolag, nyemissioner i form av riktade kontant- och apportemissioner samt upprättande av emissionsavtal, aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal och anställningsavtal för ledande befattningshavare.

Här är vårt branschteam inom Allmän affärsjuridik

 • Björn Backman

  Advokat

  08-506 184 32

  0733-22 84 32

  Se profil

 • Jonas Nilsson

  Delägare, Advokat

  031-743 20 60

  0708-25 78 79

  Se profil

 • Peter Dyer

  Delägare, Advokat

  08-506 184 29

  0733-22 84 29

  Se profil

 • Per-Ola Bergqvist

  Delägare, Advokat

  08-506 184 34

  0733-22 84 34

  Se profil

 • Jacob Hamilton

  Delägare, Advokat

  040 661 56 49

  0737-19 51 49

  Se profil

 • Andreas Lindström

  Delägare, Advokat

  040-661 56 44

  0723-73 16 00

  Se profil

 • Sara Malmgren

  Advokat

  08-506 184 28

  0733-22 84 28

  Se profil

 • Henrik Ståhlberg

  Delägare, Advokat

  08-506 184 87

  0768-36 20 60

  Se profil

 • Per Vestman

  Delägare, Advokat

  040-661 56 54

  0733-63 07 54

  Se profil

 • Marcus Eidem

  Delägare, Advokat

  08-506 184 36

  0733-22 84 36

  Se profil

 • Oscar Wackling

  Delägare, Advokat

  goteborg

  031-743 20 79

  0703-50 80 56

  Se profil

 • Richard Sahlberg

  Delägare, Advokat

  040-661 56 50

  0737-19 51 23

  Se profil

 • Hanna Jönsson

  Advokat

  08-506 184 25

  0733-22 84 25

  Se profil

 • Måns Karlsson

  Advokat

  08-506 184 79

  0737-19 51 29

  Se profil

 • Jonas Conradsson

  Delägare, Advokat

  08-506 184 67

  0701-48 30 40

  Se profil

 • Tomas Rudenstam

  Delägare, Advokat

  08-506 184 66

  0735-18 81 00

  Se profil

 • Yasmine Shoaie-nia

  Advokat

  08-506 184 65

  0723-73 16 35

  Se profil

 • Anja Norderyd

  Advokat

  031-763 21 68

  0723-73 16 25

  Se profil

 • Ida M Ulfsdotter

  Advokat

  040-661 56 56

  0723-73 16 13

  Se profil

 • Emma Gustafsson

  Advokat

  040-661 56 48

  0723-73 16 10

  Se profil

 • Linnea Lindberg

  Advokat

  040-661 56 50

  0737-19 51 38

  Se profil

 • Cecilia Hagman

  Advokat

  031-743 20 60

  0729-62 84 54

  Se profil

 • Esmeralda Eberhardson

  Biträdande jurist

  040-661 21 62

  0723-73 16 32

  Se profil

 • Ann Garmland

  Advokat

  023-79 47 95

  0723-73 16 38

  Se profil

 • Johanna Lenell

  Biträdande jurist

  031-763 21 59

  0737-19 51 46

  Se profil

 • Johan Bogren

  Advokat

  040-661 21 63

  0723-73 16 43

  Se profil

 • Moa Gruneau

  Biträdande jurist

  08-506 184 63

  0723-73 16 47

  Se profil

 • Erika Stjärnström

  Advokat

  040-661 21 64

  0723-73-16-33

  Se profil

 • Fanny Johansson

  Biträdande jurist

  08-506 184 01

  0721-65 93 10

  Se profil