Student

Först och främst vill vi gratulera och uppmuntra dig i din strävan mot en jur. kand. Du har valt en av Sveriges tuffaste men bästa utbildningar och nu, som en av Sveriges bästa juridiska arbetsplatser, tänker vi berätta hur vi kan vara ett stöd för dig i din strävan.

Det mest värdefulla vi kan erbjuda dig är en insikt i hur verkligheten ser ut inne på en advokatfirma. Vi tar exempelvis regelbundet emot uppsatspraktikanter, det vill säga studenter som fördjupat sig inom något av våra områden och vill göra sina examensarbeten utifrån det. Vi har också ett mycket uppskattat traineeprogram. Du är även mer än välkommen att söka våra stipendier.

Uppsatspraktik – för dig som är i slutet av studierna

Foyen erbjuder dig som är i slutet av dina studier en tioveckors uppsatspraktik på något av våra kontor i Göteborg, Stockholm eller Malmö.

Målsättningen med uppsatspraktiken är att du ska få en inblick i hur det fungerar vid en advokatfirma genom praktiskt arbete. Praktiken består av att biträda firmans jurister, vilket innebär att bland annat vara ett stöd i rättsutredningar och processer samt att ta kontakt med olika domstolar och myndigheter. Vi erbjuder handledning av uppsatsen, där vi under uppsatsens gång ger input och feedback.

Är du intresserad av en praktikplats? Håll utkik under Lediga tjänster, där vi utlyser våra praktikplatser.

Trainee – den mest praktiska erfarenheten

Syftet med vårt traineeprogram är återigen att erbjuda dig det mest värdefulla vi har, praktisk erfarenhet av vardagen på en advokatfirma. Under nio månader varvar vi de praktiska delarna med utbildning inom såväl våra fokusområden som mer allmänna aspekter av att verka som jurist. Exempel på praktiska uppgifter du kommer att få under din traineeperiod är:

– kontakt med myndighet/domstol
– upprättande av korrespondens
– medverka vid upprättande av avtal
– upprätta olika processhandlingar
– göra rättsutredningar

Är du intresserad? Titta in under Lediga tjänster, där utlyser vi traineeplatser.

Stipendier inom LOU, entreprenad- och miljörätt

En annan utbildningsmässig uppmuntran är våra stipendier inom LOU, entreprenad- och miljörätt.
Om du har skrivit en uppsats på 15 eller 30 högskolepoäng inom något av de rättsområdena,
så uppmuntrar vi dig starkt att söka respektive stipendium. Vi kommer ihåg hur pass välkomna
15 000 kronor är i en ansträngd studentekonomi. Stipendiet utdelas årligen och sista ansökningsdag
är den 20 juni varje år.

För att söka stipendiet skicka din uppsats till lisa.ceder@foyen.se eller posta den till:
Foyen Advokatfirma
Att: Lisa Ceder
Regeringsgatan 52
Box 7229
103 89 Stockholm

Statuter för Foyen Advokatfirmans stipendium i miljörätt

Vill du träffa oss live?

Vi deltar regelbundet på universitetens juristdagar i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund.

 • Fem snabba frågor till Linnea Gustafsson

  25 år, före detta uppsatspraktikant, trainee och nu biträdande jurist på Foyen.
 • Läs mer
  • 1. När visste du att du ville bli advokat?

   – Jag var tidigt övertygad om att juristprogrammet var rätt utbildning för mig men det var först under min uppsatspraktik på Foyen Advokatfirma som jag fick inblick i advokatrollen och insåg att det var advokat jag ville eftersträva att bli och att det var i den rollen som jag ville arbeta med juridik.

   2. Hur kom du i kontakt med Foyen?

   – Jag kom i kontakt med Foyen Advokatfirma i samband med en fördjupningskurs i rättsområdet offentlig upphandling. Foyen figurerade bland annat som ombud i rättsfall och advokater från Foyen var författare till en bok jag läste på fördjupningskursen. Från att tidigare ha känt till Foyen från universitetets arbetsmarknadsdagar såg jag nu Foyen överallt och insåg väldigt snabbt att detta var en nytänkade advokatfirma med unikt branschfokus – där vill jag vara!

   3. Sedan kom du tillbaka som trainee, hur upplevde du det?

   – Att efter en oerhört lärorik praktik komma tillbaka som trainee och fortsätta utvecklas på en advokatfirma med högt i tak, där jag inkluderats från dag 1 och getts ansvar i spännande ärenden – det var fantastiskt såklart! Jag kan helhjärtat rekommendera intresserade att söka uppsatspraktik eller trainee-tjänst på Foyen.

   4. Hur långa är dina dagar?

   – Med risk för att leverera en klyscha till svar – det beror på. Det som är spännande är att varje dag bjuder på nya utmaningar och variation. Emellanåt förekommer snävare tidsramar som kräver längre dagar men det finns också utrymme att styra arbetstiderna efter personliga förhållanden. Enkelt uttryckt, med en annan kliché-kompatibel fras, kan sägas att vi arbetar enligt normen ”frihet under ansvar”.

   5. Beskriv med ett par ord hur det är att vara ung medarbetare på Foyen.

   – Foyen har medarbetare i alla åldrar och för mig som ung medarbetare finns det många seniora kollegor att rådfråga och bolla juridiska spörsmål med. Samtidigt är det samma kollegor jag socialiserar med på firmans regelbundna After Work eller diskuterar senaste nyhetshändelse med på förmiddagsfikat. Jag kan uppriktigt säga att vi har en fantastisk stämning på Foyen och jag tror att det beror på att alla är en i gänget, oavsett ålder eller bakgrund.


 • Fem snabba frågor till Daniel Sjöholm

  Daniel Sjöholm
  31 år, före detta uppsatspraktikant och trainee, nu biträdande jurist på Foyen.
 • Läs mer
  • 1. När visste du att du ville bli advokat?

   – Det var någon gång under den första tiden som juridikstuderande när advokatens roll och arbetsuppgifter blev presenterade för mig som jag insåg att jag ville sträva mot att bli advokat. Advokatyrkets praktiska inriktning lockade mig då jag sätter värde på att kunna hjälpa människor och företag i olika avseenden i praktiken. Advokatens varierande arbetsuppgifter var även en omständighet som fick mig att inrikta mina ambitioner mot advokatyrket då man hela tiden hamnar i nya utmaningar och således ständigt utvecklas.

   2. Hur kom du i kontakt med Foyen?
   – Jag uppmärksammade Foyen Advokatfirma under juristutbildningen vid rättsfallsanalyser och andra utbildningsmoment där man hade ett inslag av hur man arbetar med juridik i praktiken. Som juriststudent uppmärksammade jag vid dessa tillfällen ett flertal aktörer som frekvent var anlitade vid olika tvister. En av dessa aktörer var Foyen Advokatfirma som framförallt var framträdande vid prejudikatbildande avgöranden. Senare under utbildningen träffade jag Foyen Advokatfirma under en av universitets arbetsmarknadsdagar vilket innebar att man som student i viss mån kunde avgöra om Foyen Advokatfirma i egenskap av arbetsgivare motsvarade mina förväntningar.

   3. Sedan kom du tillbaka som trainee, hur upplevde du det?
   – Väldigt givande. De flesta personer, däribland jag själv, går i arbetslivet som nyexaminerad juriststudent med ett stort driv och en förväntan om att få vara delaktig i spännande ärenden. Dessa känslor blandas givetvis med en viss nervositet om ens egen förmåga och de förväntningar som andra har på denna förmåga. Till alla er som står på tröskeln till arbetslivet och går i liknande funderingar som jag gjorde rekommenderas att testa en traineeanställning som, i vart fall hos Foyen Advokatfirma, innefattar ett utbildningsinslag blandat med praktiskt arbete samtidigt som målsättningar och krav fastställs utefter din utveckling. Detta innebär att man växer som person, arbetskamrat och framförallt som jurist.

   4. Hur långa är dina dagar?
   – Denna fråga besvaras enkelt med de bevingade orden ”det beror på”. I min anställning som trainee har jag själv i stor utsträckning fått medverka i planeringen av mina arbetsuppgifter. Jag arbetar uteslutande med seniora medarbetare i utvalda ärenden vilket innebär att jag arbetar i den utsträckning som ärendena kräver. Det finns således en frihet under ansvar vilket leder till en möjlighet att justera sina arbetstider efter sina personliga förhållande. Denna frihet rörande arbetstider har även inneburit att jag har möjlighet att arbeta hemifrån i viss utsträckning. Arbetsdagarnas längd varierar således och beror till stor del på hur jag vill och kan arbeta.

   5. Beskriv med ett par ord hur det är att vara ung medarbetare på Foyen.
   – Kul och varierande. Foyen Advokatfirma har anställda i alla åldrar vilket gör att det blir en intressant arbetsplats socialt sett. Jag arbetar som huvudsakligen med seniora medarbetare, ofta delägare. Detta arbetssätt innebär att man som ung medarbetare får stora möjligheter att utvecklas. Foyen Advokatfirma präglas av en ungdomlig stämning vilket visar sig genom att jag och resten av de yngre medarbetarna får ett stort utrymme när det kommer till att ventilera idéer och tankar för firmans framtida utveckling. Det bör även nämnas att Foyen Advokatfirma ofta anordnar sociala events för medarbetarna vilket förutom att det är väldigt roligt innebär att man som ung medarbetare får möjligheten att umgås med delägare och seniora medarbetare i en mer avspänd miljö.